Tilbud til afdelingerne

Få gratis hjælp til optimering af smertebehandling

Kvalitetsudviklingsprojekter

EAS arbejder med kvalitetsudviklingsprojekter, der som sin særlige styrke har det tværfaglige samarbejde i fokus, og projekterne er altid udarbejdet og defineret i samarbejde med afdelingernes personale. Projekterne kan være større eller mindre, omfatte enkelte problemstillingerne eller hele patientgrupper alt efter afdelingernes ressourcer og behov. EAS er koordinator og tovholder igennem hele forløbet, og står for indhentning af tilladelser, dataindsamling og -bearbejdning i forbindelse med projektet og tilbyder undervisning og hjælp til implementering efterfølgende. Når projektet er afsluttet, forestår vi projektafrunding og afsluttende rapport.

Vi prioriterer det afdelings- og patientnære samarbejde. Ideer og erfaringer fra personale såvel som patienter inddrages i processen, så resultater og viden kan forankres i afdelingerne og give et vedvarende løft for patienterne.

Vi forholder os til, at smerte- og kvalmebehandling skal fungere i praksis. Vi inddrager interne strukturer og arbejdsgange såvel som problemstillinger omkring arbejdsgange og behandlingsregimer i Sundhedsplatformen, hvis der er behov for det.

Undervisning

EAS tilbyder undervisning tilpasset de enkelte afdelingers og afsnits behov og ønsker. Vi underviser som udgangspunkt i smerter og perioperativ smertebehandling, smertevurdering og kvalmebehandling. Vi er altid åbne for nye vinkler og tilgange til emnerne, hvis afdelingerne har konkrete ønsker. Undervisningen er gratis og uforpligtende.


No Pain Game

Del din viden blandt dine sygeplejekollegaer på en sjov måde.
”No pain game” Er et brætspil/quiz med spørgsmål omkring smerte- & kvalmebehandling og smertevurdering udviklet af sygeplejerskerne i EAS. Spillet kan lånes med henblik på at øge fokus og viden omkring smertebehandling i afdelingen.  

Vores dør er altid åben

Hvis du har en idé eller en udfordring vedr. smertebehandling, er du altid velkommen til at henvende dig. Vi ser frem til at høre fra dig.

Redaktør