Om Enheden

Enhed for Akut Smertebehandling er en tværgående enhed på Rigshospitalet, der arbejder målrettet med at forbedre den perioperative smertebehandling. Arbejdet er baseret på forskellige tiltag, som bidrager til at øge viden og handlemuligheder indenfor smertelindring af den opererede patient, så vi bliver endnu bedre til at imødekomme den enkelte patients specifikke behov. Enhedens arbejde tager udgangspunkt i et tæt samarbejde med klinikere, og de udfordringer indenfor smertebehandling, som mange oplever i hverdagen. Derfor er vores dør altid åben for nye tiltag og ideer, der kan styrke den perioperative smertebehandlingen på Rigshospitalet.

EAS hjælper forbedringsprojekter med at identificere smertebehandlingens forhindringer og ressourcer i afdelingen, og efterfølgende bistår EAS med at fastholde forandringsprocessen således, at de nye tiltag bliver forankret i hverdagen.

Enhedens tilgang er helhedsorienteret, baseret på faglighed, arbejdsgangsanalyser og tværfagligt samarbejde. Forbedringsprojekter omhandler såvel procedure som afsnits- og afdelingsspecifikke smerteregimer – altid med udgangspunkt i at de bedste​ løsninger findes patientnært og sammen med dem, der arbejder med smertebehandling i hverdagen​. 

Kontakt EAS, hvis jeres smertebehandling trænger til et kvalitetsløft 

OBS: Grundet manglende opdateringer af applikationen Akut Smerte er den ikke længere tilgængelig i App-store og lign., og vi anbefaler, at man fjerner applikationen. Det skyldes stramning af regler for CE-mærkning af sundhedsapplikationer, og efter tre år er der behov for en opdatering. Desværre er der ingen ressourcer til at udføre denne opgave.

Redaktør