Tværsnitsundersøgelse

​Her kan du læse om enhedens tværsnitsundersøgelse og dens resultater.

Tværsnitsundersøgelsen om SP og smerter er afsluttet    

Enhed for Akut Smertebehandling (EAS) sætter i 2017/18 fokus på, hvordan Sundhedsplatformen har påvirket den perioperative smertebehandling. Målet er, at identificere de vigtigste indsatsområder med det formål at sikre en høj kvalitet af smertebehandling på Rigshospitalet.

Tværsnitsundersøgelsen: SP og smerter er afsluttet og rapporten er udsendt til deltagende afdelinger og forbedringsenheden.  Der er mulighed for at læse rapporten her på siden.

Rapportens resultater            

Enhed for Akut Smertebehandling har i første halvår af 2017 gennemført en kvalitativ tværsnitsundersøgelse for at belyse, hvordan implementeringen af Sundhedsplatformen har påvirket den perioperative smertebehandling på Rigshospitalet.

Der er identificeret 18 udfordringer, som EAS anbefaler, at man adresserer i alle afdelinger, også selv om man ikke på nuværende tidspunkt har kendskab til, at det er en udfordring.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner anbefales:

  • Tilpasninger i selve sundhedsplatformens brugerflade
  • Øget indsats i forhold til den enkelte medarbejders kendskab til relevante systemdefinerede arbejdsgange
  • Adoption og tilretning af afsnitsbaserede arbejdsgange i relation til sundhedsplatformen
  • Gennemgang og tilpasning af smerteregimer og behandlingsstrategier på afdelingsniveau
  • Tværfaglig implementering og forankring af procedure eller afdelingsspecifikke smerteplaner igennem hele patientforløbet.

Enhed for Akut Smertebehandling står til rådighed for at afhjælpe ovenstående problemstillinger og har allerede startet samarbejde inden for nogle specialer.
 

Redaktør