​​

For fagfolk


​Visitation til trykkammeret

Her kan du finde visitationskriterierne til trykkammeret.

Antidotberedskabet

Rigshospitalet er regionalt speciallager for antidoter.

Portørerne

Alle portørerne i HovedOrtoCentret (HOC) og Hjertecentret er ansat under Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning i HOC og cirka halvdelen af os har vores daglige gang i TraumeCentret.

Afsnit 2063-73

Afsnit 2063/2073 er HovedOrtoCentrets største operationsafsnit med specialerne øre-næse-halskirurgi, brystkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi og øjenkirurgi.

Afsnit 7013 operationsafsnit for Plastik- og brandsårskirurgi samt brystkirurgi

Plastikkirurgi er meget andet end kosmetisk kirurgi, og her på 7013 rekonstruerer vi medfødte misdannelser, traumer og defekter efter cancer eller cancerinfektioner.

Afsnit 3033-34

På ortopædkirurgisk afsnit har vi en travl og produktiv hverdag. Vi udfører dagligt anæstesi- og operationsassistance til ortopædkirurgiske operationer af meget forskellig art.

Enhed for Akut Smertebehandling

Enhed for Akut Smertebehandling (EAS) er en tværgående enhed på Rigshospitalet, som arbejder med optimering af den perioperative smertebehandling ved hjælp af kvalitetsforbedringsprojekter, undervisning & videndeling og forskning. ​

Udvikling af sygeplejen

Fokus på sygeplejen i et højt specialiseret arbejdsmiljø er et krav!

​Sygeplejestuderende

Drømmer du om at blive operations- eller anæstesisygeplejerske? Her kan du læse mere om mulighederne for at blive sygeplejestuderende i Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.