Sygeplejerskeuddannelse i Afdeling for Blodsygdomme

Til nyansatte sygeplejersker har afdelingen et tilrettelagt oplæringsprogram. Efter den første måneds introduktion arbejdes der i programmet frem mod en række delmål, som evalueres efter det første halve års ansættelse.​

​I programmet indgår en række obligatoriske kurser. Hele oplæringsprogrammet kan læses her.

Som en del af strategien for kompetenceudvikling i Center for Kræft og Organsygdomme, tilbyder vi i Afdeling for Blodsygdomme en række kurser under ansættelsen.

Hæmatologiske kurser er koordineret med de øvrige kursusaktiviteter på Rigshospitalet og Center for Kræft og Organsygdomme. Der planlægges både obligatoriske og ikke-obligatoriske kurser til alle sygeplejersker.

Kurserne skal ses som et supplement til den læring, der foregår i klinisk praksis. Vi lægger vægt på at der i de enkelte afdelinger arbejdes målrettet med til stadighed at udvikle læringsmuligheder bl.a.:

  • Kliniske makkerpar
  • Sygeplejefaglige konferencer
  • Tværfaglige konferencer
  • Supervision
  • Faglig vejledning
  • Undervisning i specifikke emner

De pædagogiske metoder der tages i anvendelse, vil være forskellige og individuelle i forhold til den enkelte kollega og det enkelte afsnit.

​Kurser

Ved ansættelsen bliver man automatisk tilmeldt Rigshospitalets og Center for Kræft og Organsygdomme Introduktionsdage. Indenfor 2-4 måneders ansættelse  deltager sygeplejerskerne  i Hæmatologisk Grundkursus og i løbet af det 1. år er der en række obligatoriske kurser både på RH og Center for Kræft og Organsygdomme, som sygeplejersken skal deltage i:

  • E-læringskursus i medicinsk kræftbehandling
  • Brandkursus - både teoretisk som e-læring og praktisk
  • Hjertestopkursus

Når man har været ansat 2 år i Afdeling for Blodsygdomme har man mulighed for deltagelse i Hæmatologisk Kursus for sygeplejersker. Herudover tilbydes der i Center for Kræft og Organsygdomme obligatorisk kommmunikationskurser samt kursus som kontaktsygeplejerske for nyansatte kollegaer. Med over 3 års hæmatologisk erfaring tilbydes Kursus for erfarne hæmatologiske sygeplejersker som også tilbydes til sygeplejersker ved de østdanske sygehuse. 

Afdelingen deltager aktivt i udviklingen af diplomuddannelse i kræftsygepleje og specialuddannelse til kræftsygeplejerske, som begge udbydes af professsionshøjskolen Metropol.

Deltagelse i Hæmatologisk Kursus 2 og 3 samt deltagelse i diplomuddannelse og specialuddannelsen, drøftes på de årlige MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS).​


 

 
Redaktør