Job og uddannelse i Afdeling for Blodsygdomme

Vi deltager i uddannelsen af medicinstuderende, læger i hoveduddannelse, sygeplejersker og andet plejepersonale. Vi vægter det tværfaglige samarbejde og udviklingen af medarbejdernes kompetencer.​