Om Afdeling for Blodsygdomme

Afdeling for Blodsygdomme behandler alle typer blodsygdomme. Afdelingen udfører desuden knoglemarvstransplantationer, såvel med patientens egen knoglemarv som med knoglemarv fra donorer.​


​Organisering

​Afdeling for Blodsygdomme ledes af afdelingsledelsen bestående af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingen er opdelt i 3 teams med 2 sengeafsnit og 3 klinikker.

​​Ledelse​​

Afdelingen ledes af ledende overlæge Lars Kjeldsen og ledende oversygeplejerske Hanne Merete Pedersen.​​

Job og uddannelse

Vi deltager i uddannelsen af medicinstuderende, læger i hoveduddannelse, sygeplejersker og andet plejepersonale. Vi vægter det tværfaglige samarbejde og udviklingen af medarbejdernes kompetencer.​

​Patientinddragelse​​​​

​​Samarbejdet med patienter og pårørende er en vigtig og højt prioriteret del af vores arbejde. Vi har særligt fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at tilgodese patienternes behov og skabe mere sammenhæng i patientforløbet.​

Global Excellence​​​

Afdeling for Blodsygdomme har modtaget den fornemme pris ’Global Excellence i sundhed 2012’. Ledende overlæge Lars Kjeldsen fortæller om, hvordan vi gennem forskning får ny viden om blodsygdomme, og deltager i internationale undersøgelser, så patienterne hele tiden får den bedste behandling.