CAG

CAG står for Clinical Academic Groups. 

2017 lancerede Region Hovedstaden og Københavns Universitet det sundhedsvidenskabelige forskningspartnerskab Copenhagen Health Science Partners (CHPS), som skal styrke samarbejdet mellem grundforskere fra universitetet og klinikerne på hospitalerne. 

Kernen i CHSP er en række tværgående kliniske akademiske forskningsgrupper (CAG'er), som der foreløbigt er otte af. De består af forskere og klinikere fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens hospitaler, som arbejder translationelt inden for hvert deres behandlingsområde. 

Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater.

De første fire CAG'er, som blev lanceret i 2017, var inden for kardiologi, blodkræft, allergi og fysisk aktivitet. I juni 2018 blev der lanceret yderligere fire CAG'er med fokus på infektioner til børn, slidgigt, immunterapi til kræftpatienter og børneastma. Læs om de forskellige CAG's på CHPS' hjemmeside.