Om afdelingens forskning

I Dansk Hovedpinecenter arbejder nogle af verdens fremmeste eksperter i hovedpine på at finde den bedste behandling til patienter med meget svær hovedpine. Læs mere om afdelingens forskning, herunder typer af forskning og forskningsresultater.

​Forud for oprettelse af Dansk Hovedpinecenter (2001) har der, i det tidligere Københavns Amt, været en stor gruppe forskere, der har arbejdet med migræne og anden form for hovedpine i den internationale frontlinie gennem næsten 25 år. 

​​De læger, der nu leder centret, har også været ledere og/eller aktive medvirkende i denne forskergruppe og har derfor alle meget stor erfaring både med hovedpineforskning og hovedpinebehandling. Endvidere er der ved centret specialuddannede fysioterapeuter, psykologer og sygepl​ejersker, der også deltager i forskningen i et tværfagligt team.

Vigtighed af forskning

Efter oprettelse af Dansk Hovedpinecenter er forskningen yderligere udbygget. Da vi ikke kan helbrede migræne eller anden form for hovedpine, er det meget vigtigt, at forskningen kører videre, så man til stadighed kan forstå disse sygdomme bedre og bl.a. derved hjælpe patienterne, samfundet og medicinalindustrien til at finde frem til bedre og mere effektiv medicin til de hovedpineramte.

Forskningstyper

En del af forskningen foregår rent eksperimentelt på rotter, isolerede blodkar eller i reagensglas. Denne forskning sigter på at klarlægge de meget basale mekanismer. En anden del af forskningen foregår under medvirken af patienter fra Dansk Hovedpinecenter. Der er dels tale om afprøvning af ny medicin, dels om undersøgelse af de forandringer, der sker for eksempel med hjernens smerteopfattelse og blodgennemstrømning under et hovedpineanfald.

​​Udvalgte forskningsområder- og resultate​​​r

Signalstoffer har ansvar for smerter

Gennem forskning har vi vist meget karakteristiske ændringer i hjernens blodgennemstrømning under et migræneanfald med aura. Under anfald af migræne uden aura er blodgennemstrømningen uændret, men de store pulsårer er udvidede. Signalstoffet Nitrogen Oxid også kaldet NO og et andet signalstof, calcitonin gen-relateret peptid også kaldet CGRP, har et stort ansvar for smerterne under et migræneanfald. Det har ført medicinalindustrien på sporet af nye migrænemidler.​

Årsag til kronisk spændingshovedpine

Endvidere har man vist, at når patienternes spændingshovedpine bliver kronisk, det vil sige, at de har hovedpine mere end halvdelen af tiden, så skyldes det, at visse nervebaner i hjernen bliver mere følsomme end normalt. ​

​Klassificering af hovedpine

Gruppen har stået bag den internationale klassifikation af hovedpinesygdomme, hvor man har identificeret over 100 forskellige årsager til hovedpine og har beskrevet det på en sådan måde, at patienterne kan få den samme diagnose over hele verden.

​Medicinudvikling

Forskergruppen har været med til utallige afprøvninger af ny medicin og har derved bidraget til udvikling af Imigran, Zomig, Maxalt, Almogran og Relpax. Gruppen har også bidraget til ny udvikling af forebyggende medicin til migræne, spændingshovedpine og Horton’s hovedpine.

Mere viden om hovedpineforskning

​Dansk Hovedpinecenter har en eng​elsk hjemmeside med mere detaljeret information om de enkelte forskningsprojekter.

Read more about research ​on our English website.​

Redaktør