Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme behandler medicinske sygdomme og skader i nervesystemet og blodpropper i hjernen og hjerneblødninger.  Vi har særlig ekspertise inden for epilepsi, sklerose, hovedpine, hukommelsesproblemer og neuromuskulære lidelser.  Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme forsker i de nyeste behandlingsmetoder og benytter sig i samarbejde med andre specialer på Rigshospitalet af de mest avancerede undersøgelsesmetoder. Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup. Kig grundigt efter, hvor din aftale finder sted.