Det Menneskelige Hospital i Center for Kræft og Organsygdomme (CKO)

Patientinddragelse er en integreret del af Værdibaseret Sundhed, formuleret i strategien for ”Det Menneskelige Hospital ” i CKO.

I CKO er systematisk patientinddragelse en strategi og en kerneværdi. Vi er dedikerede til at finde nye veje og metoder til at få patienternes oplevelser og behov tidligt og systematisk med i den kliniske praksis og den organisatoriske udvikling.