​​​​​​​​​​

Om Center for Kræft og Organsygdomme

I Center for Kræft og Organsygdomme varetager vi patientbehandling på højt specialiseret niveau. Centret består af 9 klinikker, som behandler patienter med sygdomme i mave-tarmsystemet, urinveje, lever, kirtler og nyrer samt patienter med kræft eller blodsygdomme. Vi er desuden Rigshospitalets største forskningscenter med internationalt anerkendt forskning. 

Det er vigtigt for os, at vores patienter føler sig godt modtaget, og at vi tilgodeser deres behov, derfor arbejder vi fokuseret med patientinddragelse.

 Det Menneskelige Hospital i Center for Kræft og Organsygdomme (CKO)

Patientinddragelse er en integreret del af Værdibaseret Sundhed, formuleret i strategien for ”Det Menneskelige Hospital ” i CKO.

I CKO er systematisk patientinddragelse en strategi og en kerneværdi. Vi er dedikerede til at finde nye veje og metoder til at få patienternes oplevelser og behov tidligt og systematisk med i den kliniske praksis og den organisatoriske udvikling.