Om Center for Kræft og Organsygdomme

​I Center for Kræft og Organsygdomme varetager vi patientbehandling på højt specialiseret niveau. Centret består af 9 klinikker og flere forskningsenheder. Vi behandler patienter med sygdomme i mave-tarmsystemet, urinveje, lever, kirtler og nyrer samt patienter med kræft eller blodsygdomme. 

Centret består af en centerledelse med tilhørende stabsfunktioner og 9 klinikker med hver deres speciale. Centrets øverste ledelse er centerdirektøren og centerchefsygeplejersken. 
Se centerledelsen

Centrets 9 klinikker ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, og Finsenlaboratoriet ledes af en ledende overlæge. 
Se de 9 afdelingsledelser

Centerstaben består af sekretariat, økonomifunktion, personalefunktion, kommunikation, psykolog, socialrådgiver, klinisk farmaceut, klinisk uddannelsesansvarlige, projektledelse, kvalitetskoordinator samt forskningsledelse for sygeplejeforskning.
Se centerstaben


I Center for Kræft og Organsygdomme har vi særligt fokus på:

  • at alle vores initiativer skaber værdi for patienterne, og at det sikres gennem systematisk patientinddragelse
  • at vi samarbejder på tværs af Rigshospitalet, med andre hospitaler og med sektorer for at understøtte gode patientforløb
  • at forskning, uddannelse og udvikling prioriteres, og at det er en del af at være ansat i Center for Kræft og Organsygdomme
  • at vi anvender it og ny teknologi og bidrager aktivt til udvikling af Sundhedsplatformen, således at god klinisk praksis understøttes.

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og understøtter at både ledelse og medarbejdere har et ansvar for dette.
Redaktør