Leg og aktiviteter

​Der er forskellige typer af underholdning og mulighed for leg på sengeafsnittene i Afdeling for Børn og Unge. Rigshospitalets patientbibliotek arrangerer i samarbejde med pædagoger og Ungdomsmedicinsk Enhed en række aktiviteter for Børn og Unge. ​ Læs mere om underholdning for børn og unge

Særligt for unge over 12 år

Er du ung og over 12 år, har vi en række særlige tilbud til dig. ​​Man er ung, når man er fyldt 12 år, og indtil man er 24.​

Læs mere om:

Mad til indlagte børn og unge samt forældre​​

Afdeling for Børn og Unge har en vision om mad til indlagte børn, som siger, at når dit barn bliver indlagt, så skal barnet have den mad, det har lyst til, når det er sultent, og det kan være døgnet rundt.​

Ophold​srum​ for unge

På mange sengeafsnit er der særligt ungevenligt indrettede opholdsrum. Spørg sygeplejerskerne på dit sengeafsnit, om der er noget, der hvor du er indlagt.


Ungekonsultationer

Afdeling for Børn og Unge arbejder målrettet med overgangen fra barn til voksen (transition) og selve overgangen fra Afdeling for Børn og Unge til voksenafdelingerne (transfer). 

Det er en planlagt og struktureret proces, hvor målet er at øge den unge patients sygdomsforståelse og egenomsorg.

Formålet med ungekonsultationerne er:

  • At den den unge opnår relevant viden og indsigt i sin sygdom
  • At den unge gradvist føler ansvar for egen sygdom og behandling
  • At den unge har mulighed for at tale om emner efter eget ønske og behov
  • At unge føler sig velforberedt på at overgå til voksenregi.

Læs mere om tilbuddene under de enkelte klinikker.


Unges rettigheder​

Er du ung, er der særlige rettigheder, som du kan have glæde af at vide mere om. Det kan være, om du kan se din egen journal, hvad du kan fortælle til læger og sygeplejersker og andet. Læs mere om dine rettigheder i nedenstående pjecer.​​

​​​