Aktindsigt

Hvem kan se min journal og hvordan kan jeg selv se journalen?

Hvem må se din journal?

Fra du er fyldt 15 år, har du ret til at se din journal. Hvis du er under 18 år, har dine forældre som hovedregel også ret til at se din journal.

Du har normalt ret til at se eller få en kopi af alt, hvad der er skrevet i din journal. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre (den/de som har forældremyndigheden) også have ret til aktindsigt – medmindre hensynet til dig vejer tungere.

Det er afdelingen, der tager stilling til, om dine forældre må få en kopi af din journal. Hvis de får afslag, kan de klage over det til Patientombuddet.

Selvom du er under 18 år, kan dine forældre fx nægtes indsigt i oplysninger om prævention, abort eller behandling for sexsygdomme.

Når du bliver udskrevet og efter ambulante besøg, får din egen læge automatisk et brev om behandlingen. Hvis du ikke ønsker, at hospitalet sender sådan et brev, skal du sige det til personalet.

Praktiserende læger, speciallæger, hospitalslæger og andre sundhedspersoner kan via e-journalen indhente de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med en behandling af dig. Hvis du ikke ønsker, at de skal kunne det, skal du sige det til personalet.

Medmindre du har givet tilladelse til det, er der ikke andre end de sundhedspersoner, der er involveret i undersøgelsen og behandlingen af dig, der har ret til at se din journal.

Hvordan kan du se din journal?

Fra du fylder 15 år, kan du selv få adgang til din journal på www.sundhed.dk, hvis du har et NemID. Oplysningerne er tilgængelige for dig 14 dage efter, at de er skrevet. Du logger på med dit NemID på forsiden af sundhed.dk.

Journalen kan være svær at forstå. Hvis du ønsker det, skal en læge eller en anden sundhedsperson hjælpe dig med at forstå indholdet.

I din journal står der blandt andet:

  • Hvad du fejler (diagnose)
  • Om dit sygdomsforløb
  • Resultater af undersøgelser og behandling
  • Breve til og fra andre læger og hospitaler, kommunen, andre myndigheder og din familie. 

Ordbog

Aktindsigt: se oplysninger om dig selv, fx din journal

Fortroligt: hemmeligt

Personalet: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der arbejder på hospitalet

Personlige forhold: private oplysninger om dig

Prævention: beskyttelse mod graviditet (fx p-piller) og/eller sexsygdomme (fx kondom)

Pårørende: din familie, kæreste og venner

Samtykke: godkende, give lov til

Sociale myndigheder: kommune og stat (fx din sagsbehandler)

Sundhedspersoner: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der arbejder på hospitalet

Kort om

Hvem kan give tilladelse (samtykke) til behandling?

Når du er under 15 år: Det er dine forældre, der kan give samtykke. Men du har krav på information og på at blive inddraget i beslutningen.

Når du er 15-17 år: Det er dig, der kan give tilladelse til behandling. Indtil du fylder 18 år bliver dine forældre også informerede og kan hjælpe dig med at tage stilling.

Når du er over 18 år: Det er alene dig, der kan give tilladelse til behandling. Men det kan være en god ide at inddrage dine forældre, venner eller din kæreste i beslutningen.

Aktindsigt

Når du er under 15 år: Dine forældre kan bede hospitalet om at få kopi af journalen. Det er hospitalet, der bestemmer, om de må se din journal. De giver svar indenfor 10 dage.

Når du er 15-17 år: Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har et NemID. Dine forældre kan bede hospitalet om at få en kopi af journalen. Det er hospitalet, der bestemmer, om de må se din journal. De giver svar indenfor 10 dage.

Når du er over 18 år: Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har en NemID.

Mere information

Du kan læse mere om samtykke og aktindsigt ved at spørge efter pjecerne på din afdeling

Du kan få mere at vide om disse emner hos patientvejlederen. Du finder patientvejlederen ved siden af Informationen på Rigshospitalet, afsnit 4102.
Tlf. 3545 5590.
E-mail: patientkontor@rh.regionh.dk

Redaktør