Informeret samtykke

Du har et valg!

Dekorativt billede

Du har ret til information

Du har ret til at blive grundigt informeret om din sygdom og behandling på en måde og i et sprog, du forstår. Spørg, hvis der er noget, du ikke forstår, eller hvis du vil vide mere.

Du har bl.a. ret til information om:

 • Hvad du fejler
 • Hvilke behandlinger der findes, og hvilken vi vil anbefale dig
 • Hvad vi forventer af behandlingen
 • Mulige komplikationer og bivirkninger til behandlingen
 • Hvad der kan ske, hvis du ikke ønsker behandlingen.
Dekorativt billede

  Du har et valg

  Fra du fylder 15 år, er det dig, der kan godkende (give samtykke til) om en undersøgelse eller behandling skal sættes i gang eller fortsætte. Indtil du fylder 18 år, skal dine forældre som hovedregel også tages med i beslutningen.

  Når du er under 15 år, er det dine forældre, der kan godkende (give samtykke til), om en behandling skal sættes i gang eller fortsætte. Du skal også have information og tages med i beslutningen.

  Hvis lægen ændrer behandlingen, skal du have nye informationer, og du skal igen tage stilling til, om du vil give din tilladelse (samtykke).

  Hvis lægen vurderer, at du ikke selv kan træffe beslutning om behandlingen, er det dine forældre (den/de der har forældremyndigheden), der giver tilladelse (samtykke) på dine vegne, selvom du er over 15 år.

  I livstruende situationer, hvor du ikke kan give samtykke, kan lægen give dig akut behandling uden at spørge først.

  I særlige situationer (fx når det gælder prævention (fx p-piller) eller behandling af sexsygdomme) kan informationen til dine forældre dog begrænses af hensyn til dig. 

  Ordbog

  Aktindsigt: se oplysninger om dig selv, fx din journal

  Fortroligt: hemmeligt

  Personalet: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der arbejder på hospitalet

  Personlige forhold: private oplysninger om dig

  Prævention: beskyttelse mod graviditet (fx p-piller) og/eller sexsygdomme (fx kondom)

  Pårørende: din familie, kæreste og venner

  Samtykke: godkende, give lov til

  Sociale myndigheder: kommune og stat (fx din sagsbehandler)

  Sundhedspersoner: fx læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og andre, der arbejder på hospitalet.

  Dekorativt billede

  Kort om

  Hvem kan give tilladelse (samtykke) til behandling?

  Når du er under 15 år: Det er dine forældre, der kan give samtykke. Men du har krav på information og på at blive inddraget i beslutningen.

  Når du er 15-17 år: Det er dig, der kan give tilladelse til behandling. Indtil du fylder 18 år bliver dine forældre også informerede og kan hjælpe dig med at tage stilling.

  Når du er over 18 år: Det er alene dig, der kan give tilladelse til behandling. Men det kan være en god ide at inddrage dine forældre, venner eller din kæreste i beslutningen.

  Aktindsigt

  Når du er under 15 år: Dine forældre kan bede hospitalet om at få kopi af journalen. Det er hospitalet, der bestemmer, om de må se din journal. De giver svar indenfor 10 dage.

  Når du er 15-17 år: Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har et NemID. Dine forældre kan bede hospitalet om at få en kopi af journalen. Det er hospitalet, der bestemmer, om de må se din journal. De giver svar indenfor 10 dage.

  Når du er over 18 år: Du kan se din journal på www.sundhed.dk, hvis du har en NemID.

  Mere information

  Du kan læse mere om samtykke og aktindsigt ved at spørge efter pjecerne på din afdeling.

  Du kan få mere at vide om disse emner hos patientvejlederen. Du finder patientvejlederen ved siden af Informationen på Rigshospitalet, afsnit 4102.
  Tlf. 3545 5590.
  E-mail: patientkontor@rh.regionh.dk

  Redaktør