Om Odontologisk Videncenter

Odontologisk Videncenter (OVIC) indsamler viden og erfaring om patienter med behandlingskrævende tilstande i tænder, mund og kæber, der er så specielle, at den enkelte tandlæge sjældent eller aldrig møder patienter med disse problemer og derfor heller ikke har den fornødne erfaring til at kunne tilbyde behandling​