​​

Velkommen til Odontologisk Videncenter

​Centret tilbyder udredning, rådgivning og behandlingsplanlægning og indsamler viden om behandling af sjældne tilstande i tand, mund og kæbe.
​​Odontologisk Videncenter (OVIC) har en række opgaver inden for tand-mund-kæbespecialet.:

 • Modtage børn og unge med behov for højt specialiseret rådgivning og/eller behandling af odontologiske lidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse
 • Tilbyde højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og handicap, hos hvem den tilgrundliggende diagnose giver anledning til vidtgående odontologiske problemer i tand, mund og kæber
 • Etablere samarbejde med det kranio-faciale team samt med Center for Sjældne Sygdomme
 • Udføre systematisk indsamling af erfaringer, oprette vidensdatabaser, udvikle nye behandlingsmetoder, udarbejde behandlingsprotokoller og kommunikation af indhøstede erfaringer
 • Udføre forskning og undervisning​

​Patientgrupper​​

​Centrets målgruppe er 3 kategorier af patienter:​

Sjældne tanddannelsesforstyrrelser
Det kan være i form af mineraliseringsforstyrrelser i en af tændernes hårdtvæv, omfattende tandmangler, komplekse problematikker med frembrud af tænderne eller andre sjældne forstyrrelser i tændernes og kæbernes dannelse, som kræver højt specialiseret håndtering og som ubehandlet vil medføre varigt funktionstab.

Sjældne medfødte sygdomme eller handicaps
Den anden kategori er patienter med sjældne sygdomme eller handicaps, hvor der samtidig er tand-, mund-, eller kæbeproblemer, som har forbindelse med den generelle lidelse. Ved sjældne sygdomme forstås sygdomme, der optræder med en hyppighed på 1 per 10.000 eller sjældnere. Det vil sige, en given sjælden sygdom optræder hos max. 500 personer i Danmark. 

Patienter med sjældne sygdomme som søger tilskud til tandbehandling
Voksne patienter med en sjælden diagnose som søger tilskud til tandbehandling under § 166.3.​


​​Forsk​ning i OVIC
​Centrets forsknings- og udviklingsprojekter omfatter indsamling af kliniske data, udvikling af behandlingsprotokoller og behandlingskompetence, der sikrer en kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene inden for de specielle, store fagområder:

 • Ectodermal Dysplasi
 • Dysostosis Cleido-Cranialis
 • Eruptionsanomalier
 • Tanddannelsesanomalier​ ​
 • Trandtraumer/sequelae
 • Tandresorptionsanomalier 
 • Udvikling og vedligeholdelse af den interaktive database ”Dental Trauma Guide” (åbner på ny side).​
Redaktør