Om afdelingen

Vi tilbyder udredning, rådgivning og behandlingsplanlægning, samt indsamler viden om behandling af sjældne tilstande i tand, mund og kæbe.

Vi udfører blandt andet følgende opgaver inden for tand-, mund- og kæbespecialet:

 • Modtager børn og unge med behov for højt specialiseret rådgivning og/eller behandling af odontologiske lidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse
 • Tilbyder højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og orale tilstande​, hos hvem den tilgrundliggende diagnose giver anledning til vidtgående odontologiske problemer i tand, mund og kæber
 • Samarbejder med det kranio-faciale team samt med Center for Sjældne Sygdomme
 • Udfører systematisk indsamling af erfaringer, opretter vidensdatabaser, udvikler nye behandlingsmetoder, udarbejder behandlingsprotokoller og kommunikation af indhøstede erfaringer
 • Udfører forskning og undervisning

​Patientgrupper

Sjældne tanddannelsesforstyrrelser

Det kan være i form af mineraliseringsforstyrrelser i en af tændernes hårdtvæv, omfattende tandmangler, komplekse problematikker med frembrud af tænderne eller andre sjældne forstyrrelser i tændernes og kæbernes dannelse, som kræver højt specialiseret håndtering og som ubehandlet vil medføre varigt funktionstab.

Sjældne medfødte sygdomme eller orale tilstande

Patienter med sjældne sygdomme, hvor der samtidig er tand-, mund-, eller kæbeproblemer, som har forbindelse til den generelle lidelse. Ved sjældne sygdomme forstås sygdomme, der optræder med en hyppighed på 1 per 10.000 eller sjældnere. Det vil sige, en given sjælden sygdom optræder hos max. 500 personer i Danmark. 

Sjældne sygdomme som søger tilskud til tandbehandling

Voksne patienter med en sjælden diagnose som søger tilskud til tandbehandling under §166.3.

Forskning i OVIC

Centrets forsknings- og udviklingsprojekter omfatter indsamling af kliniske data samt udvikling af behandlingsprotokoller og behandlingskompetence, der sikrer en kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene inden for følgende fagområder:

 • Ectodermal Dysplasi
 • Dysostosis Cleido-Cranialis
 • Eruptionsanomalier
 • Tanddannelsesanomalier 
 • Trandtraumer/sequelae
 • Tandresorptionsanomalier 

 ​​Redaktør