Fagligt team

Rigshospitalet har i samarbejde med Københavns Tandlægeskole et fast multidisciplinært odontologisk team sammensat af fagområderne protetik, ortodonti, pædodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi suppleret med andre specialer som f.eks. pædiatri og klinisk genetik.

Daglig​​ ledelse

Centret ledes organisatorisk af afdelingsledelsen i Afdeling for Kæbekirurgi  sammen med leder af Odontologisk Videncenter Xenia Harmann.

Xenia Hermann
Leder af Odontologisk Videncenter, Overtandlæge
Telefon: 34 45 44 05
Mail: ovic.rigshospitalet@regionh.dk

Det daglige t​eam består af

  • ​Lægesekretær 
  • Tandplejer Monica C. Jarlby

Fra Afdeling for Kæbekirurgi medvirker endvidere

  • Specialtandlæger i Ortodonti og Tand- Mund- og Kæbekirurgi 

Samarbej​​dspartnere

Redaktør