Fagligt team

Rigshospitalet har i samarbejde med Københavns Tandlægeskole et fast multidisciplinært odontologisk team sammensat af fagområderne protetik, ortodonti, pædodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi suppleret med andre specialer som f.eks. pædiatri og klinisk genetik.

Daglig​​ ledelse

Centret ledes organisatorisk af afdelingsledelsen i Afdeling for Kæbekirurgi  sammen med leder af Odontologisk Videncenter Xenia Harmann.

Xenia Hermann
Leder af Odontologisk Videncenter, Overtandlæge
Telefon: 34 45 44 05
Mail: ovic.rigshospitalet@regionh.dk

Det faglige t​eam 

  • ​Klinikassistent 
  • Lægesekretær
  • Tandlæger (protetik og pædodonti)
  • Specialtandlæger i Ortodonti og Tand- Mund- og Kæbekirurgi fra Afdeling for Kæbekirurgi

Samarbej​​dspartnere

Redaktør