Forskningsudvalget

Forskningsudvalget har til formål at rådgive og yde bistand til direktion og centre om emner, der har betydning for forskningen på Rigshospitalet. Derudover fungerer Forskningsudvalget som bedømmelsesudvalg for ansøgninger til Rigshospitalets forskningspulje.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsudvalgets opgaver

  • Indstilling til direktionen om udmøntning og prioritering af RH’s forskningspulje
  • Indstilling til direktionen om fordeling af forskningsressourcer og forskningsarealer
  • Indgå i den løbende forskningsevaluering baseret på årlige forskningsregistreringer
  • Indgå i udviklingen af muligheder for rekruttering af forskere
  • Arrangere temamøder (kollokvier) med henblik på diskussion af bredere forskningsmæssige emner

Medlemmer af Forskningsudvalget

Professor (#)
Anders Juul


Professor (#)
Andreas Røder


Professor (*)
Bjarne Winther Kristensen


Professor (*) Formand
Bo Feldt-Rasmussen


Repræsentant (YL¤)
Bo Laksafoss Holbek


Forskningsleder
Hanne Hegaard


Forskningsleder (#)
Joachim Weischenfeldt

Professor (*)
Kim G. Nielsen


Professor (*)
Lars Køber


Overlæge (#)
Martin Hutchings


Professor (*)
Messoud Ashina

Professor (#)
Michael Larsen


Professor (*)
Michael Mørk Petersen


Overlæge (#)
Morten Hylander Møller


Reservelæge (FYF¤)
My Frodi


Vicedirektør (¤)
Per Jørgensen


(*) Center udpeget, (#) Ad hoc valgt, (¤)fast medlem
JMC
Afdeling for Vækst og Reproduktion

CKO
Afdeling for Tarmsvigt og leversygdomme


DIA
Afdeling for Patologi


CKO
Afdeling for Nyresygdomme


HJE
Afdeling for Hjerte- Lungekirurgi


JMC
Afd. for Graviditet, Fødsel og Barsel

CKO
Finsenlaboratoriet 


JMC
BørneLungeCentret 

HJE
Afdeling for Hjertesygdomme


CKO
Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme


NEU
Dansk Hovedpine Center


HOC
Afdeling for Øjensygdomme


HOC
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi 


CKO
Afdeling for Intensiv behandling


HJE
Afdeling for Hjertesygdomme


Direktionen
Redaktør