Forskningsudvalget

​Forskningsudvalget har til formål at rådgive og yde bistand til direktion og centre i spørgsmål angående den overordnede forskningspolitik.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsudvalgets opgaver

  • Rådgivning og bistand til direktion og centre i spørgsmål angående den overordnede forskningspolitik. 
  • Indstilling til direktionen om udmøntning af og prioritering inden for den overordnede forskningspolitik. 
  • Indstilling til direktionen om fordeling af forskningsmidler, andre forskningsressourcer og forskningsarealer. 
  • Løbende og systematisk forskningsevaluering baseret på årlige forskningsregistreringer. Udvikling af muligheder for rekruttering af forskere, herunder satsning på videreuddannelse, bl.a. ved prioritering af projekter til ph.d.-studerende.  
  • Formidling af forskning og udviklingsarbejde gennem inddragelse af universiteter, andre hospitaler og den primære sundhedssektor i fælles projekter. Systematisk information om Rigshospitalets forskning og dens resultater. 
  • Strategiformulering for tilvejebringelse af eksterne forsknings- og udviklingsmidler til Rigshospitalet. 
  • Løbende administrative opgaver. 
  • Forskningsudvalget arrangerer ad hoc temamøder med hemblik på diskussion af bredere forskningspolitiske emner. Til disse temamøder inviteres professorerne på Rigshospitalet, centerledelserne samt forskningsrelaterede nøglepersoner.

Medlemmer af Forskningsudvalget

Fo​rmand​​​
Professor Bo Feldt​-Rasmussen​
bo.feldt-ra​smus​sen@regionh.dk
Centerudpeget


Center for Kræft og Organsygdomme, Nefrologisk Klinik,
afs. 2132

​​​Professor Anders Perner
anders.perner@regionh.dk
Ad hoc valgt

​Center for Kræft og Organsygdomme, Intensiv terapiklinik
afs. 4131​

​Professor Anne Tybjærg Hansen
Anne.Tybjaerg.Hansen@regionh.dk​
Centerudpeget

​Diagnostisk Center, Klinisk Biokemisk afdeling,
afs. 4111​​

Forskningsleder Niels Behrendt
niels.behrendt@finsenlab.dk
Ad hoc valgt

Center for Kræft og Organsygdomme, Finsenlaboratoriet

​1. Reservelæge Brian Thomas Kornblit
brian.thomas.kornblit@regionh.dk
Repræsentant for Yngre Læger
​Center for Kræft og Organsygdomme, Hæmatologisk Klinik,
afs. 4042

Professor Finn T. Sellebjerg
finn.t.sellebjerg@regionh.dk
Centerudpeget

Neurocentret, Neurologisk Klinik,
afs. 2082

Professor Gedske Daugaard
Centerudpeget
Center for Kræft og Organsygdomme, Onkologisk Klinik, afs. 5073​

Professor Ingrid Egerod
ingrid.egerod@regionh.dk
Fast medlem

HovedOrtoCentret, Traumecentret,
afs. 3193

Overlæge Jørgen Erik Nielsen
jnielsen@sund.ku.dk
Centerudpeget

Neurocentret, Neurologisk Klinik,
afs. 9611

Professor Lars Bo Svendsen Center for Kræft og Organsygdomme, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, afs.2122​
​Professor Lars Køber
lars.koeber@regionh.dk
Centerudpeget
​Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme, Hjertemedicinsk Klinik,
afs. 2141

​Professor Michael Larsen
miclar01@regionh.dk​​​
Ad hoc valgt

​HovedOrtoCentret, Øjenklinikken,
afs. Ø-Glostrup​
​Professor Michael Mørk Petersen
Centerudpeget
HovedOrtoCentret, Ortopædkirurgisk Klinik, afs. 2161​

Professor Peter Damm
pdamm@dadlnet.dk
Centerudpeget

Juliane Marie Centret, Obstetrisk Klinik,
afs. 4031​

​Vicedirektør Per Jørgensen 
per.joergensen.01@regionh.dk​
Direktionen

​Direktionen, Administrationen,
afs. 1141

Reservelæge Peter Vester-Glowinski
pglo0006@regionh.dk
Repræsentant for FYF

HovedOrtoCentret, Klinik for Plast, Bryst, Brand,
afs. 9441


Redaktør