Forskningsudvalget

​Forskningsudvalget har til formål at rådgive og yde bistand til direktion og centre i spørgsmål angående den overordnede forskningspolitik.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsudvalgets opgaver

  • Rådgivning og bistand til direktion og centre i spørgsmål angående den overordnede forskningspolitik. 
  • Indstilling til direktionen om udmøntning af og prioritering inden for den overordnede forskningspolitik. 
  • Indstilling til direktionen om fordeling af forskningsmidler, andre forskningsressourcer og forskningsarealer. 
  • Løbende og systematisk forskningsevaluering baseret på årlige forskningsregistreringer. Udvikling af muligheder for rekruttering af forskere, herunder satsning på videreuddannelse, bl.a. ved prioritering af projekter til ph.d.-studerende.  
  • Formidling af forskning og udviklingsarbejde gennem inddragelse af universiteter, andre hospitaler og den primære sundhedssektor i fælles projekter. Systematisk information om Rigshospitalets forskning og dens resultater. 
  • Strategiformulering for tilvejebringelse af eksterne forsknings- og udviklingsmidler til Rigshospitalet. 
  • Løbende administrative opgaver. 
  • Forskningsudvalget arrangerer ad hoc temamøder med hemblik på diskussion af bredere forskningspolitiske emner. Til disse temamøder inviteres professorerne på Rigshospitalet, centerledelserne samt forskningsrelaterede nøglepersoner.

Medlemmer af Forskningsudvalget

Formand
Professor
Bo Feldt-Rasmussen
Centerudpeget
Abdominalcentret,
Nefrologisk Klinik,
afs. 2132
​Professor
Anne Tybjærg Hansen
anne.tybjaerg.hansen@regionh.dk
Centerudpeget
Diagnostisk Center
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
afs. 30​11

Professor
Bo Porse
Ad hoc valgt​
Finsencentret,
BRIC
afs. 3735
Professor
Christian Buchwald
​Centerudpeget
​HovedOrtoCentret,
Øre-næse-halskirurgisk Klinik,
afs. 2074
Professor
Finn T. Sellebjerg
Centerudpeget
Neurocentret,
Neurologisk Klinik,
afs. 2082
​Professor 
Ingrid Egerod
Fast medlem
HovedOrtoCentret,
Traume​centret,
afs. 3193
​Professor
Jens Dilling Lundgren
jdl@cphiv.dk
Ad hoc valgt
Finsencentret,
Epidemiklinikken,
sekt
ion 2100
Professor
Jesper Hastrup Svendsen
Centerudpeget
Hjertecentret,
Hjertemedicinsk Klinik,
afs. 2012​
Overlæge
Jørgen Erik Nielsen
Centerudpeget
Neurocentret,
Neurologisk Klinik, 
afs. 9611​
Professor
Kirsten Grønbæk
Centerudpeget
Finsencentret,
Hæmatologisk Klinik,
afs. 4042
​Professor
Michael Larsen
miclar01@regionh.dk
Ad hoc udpeget
HovedOrtoCentret
Øjenklinikken
afs. Ø 37

Professor
Peter Damm
Centerudpeget
Juliane Marie Centret,
Obstetrisk Klinik,
afs. 4031
​Vicedirektør
Per Jørgensen 

per.joergensen.01@regionh.dk
Direktionen
​Direktionen,
Administrationen
afs. 1141
Reservelæge
Søren Bache
bache@dadlnet.dk​
Repræsentant for FYF
Neurocentret,
Neuroanæstesiologisk
afs. 209
1
​Afdelingslæge
Susanne Dam Poulsen
susanne.d.poulsen@regionh.dk
Repræsentant for YL
Infektionsmedicin og Reumatologisk Klinik,
afs. 5131
Redaktør