Forskningsudvalget

Forskningsudvalget har til formål at rådgive og yde bistand til direktion og centre om emner, der har betydning for forskningen på Rigshospitalet. Derudover fungerer Forskningsudvalget som bedømmelsesudvalg for ansøgninger til Rigshospitalets forskningspulje.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsudvalgets opgaver

  • Indstilling til direktionen om udmøntning og prioritering af RH’s forskningspulje
  • Indstilling til direktionen om fordeling af forskningsressourcer og forskningsarealer
  • Indgå i den løbende forskningsevaluering baseret på årlige forskningsregistreringer
  • Indgå i udviklingen af muligheder for rekruttering af forskere
  • Arrangere temamøder (kollokvier) med henblik på diskussion af bredere forskningsmæssige emner

Medlemmer af Forskningsudvalget

Fo​rmand​​​
Professor Bo Feldt​-Rasmussen​
bo.feldt-rasmussen@regionh.dk
Centerudpeget


Center for Kræft og Organsygdomme,
Afdeling for Nyresygdomme,
afs. 2132

​​​Professor Anders Perner
anders.perner@regionh.dk
Ad hoc valgt

​Center for Kræft og Organsygdomme,
Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme
afs. 4131​

​Professor Anne Tybjærg Hansen
Anne.Tybjaerg.Hansen@regionh.dk
Centerudpeget

​Diagnostisk Center,
Klinisk Biokemisk afdeling,
afs. 4111​​

Forskningsleder Niels Behrendt
niels.behrendt@finsenlab.dk
Ad hoc valgt

Center for Kræft og Organsygdomme,
Finsenlaboratoriet

​1. Reservelæge Brian Thomas Kornblit
brian.thomas.kornblit@regionh.dk
Repræsentant for Yngre Læger
​Center for Kræft og Organsygdomme,
Afdeling for Blodsygdomme,
afs. 4042

Professor Finn T. Sellebjerg
finn.t.sellebjerg@regionh.dk
Centerudpeget

Neurocentret,
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme,
afs. 2082

Professor Gedske Daugaard
Centerudpeget
Center for Kræft og Organsygdomme,
Afdeling for Kræftbehandling,
afs. 5073​

Professor Ingrid Egerod
ingrid.egerod@regionh.dk
Fast medlem

HovedOrtoCentret,
Traumecentret,
afs. 3193

Overlæge Jørgen Erik Nielsen
jnielsen@sund.ku.dk
Centerudpeget

Neurocentret,
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme,
afs. 9611

Professor Lars Bo Svendsen Center for Kræft og Organsygdomme,
Afdeling for Organkirurgi og Transplantation,
afs.2122​
​Professor Lars Køber
lars.koeber@regionh.dk
Centerudpeget
​Hjertecentret, Afdeling for Hjertesygdomme,
afs. 2141

​Professor Michael Larsen
miclar01@regionh.dk
Ad hoc valgt

​HovedOrtoCentret,
Afdeling for Øjensygdomme,
afs. Ø-Glostrup​
​Professor Michael Mørk Petersen
Centerudpeget
HovedOrtoCentret,
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi,
afs. 2161​

Professor Peter Damm
pdamm@dadlnet.dk
Centerudpeget

Juliane Marie Centret,
Obstetrisk Afdeling,
afs. 4031​

​Vicedirektør Per Jørgensen 
per.joergensen.01@regionh.dk
Direktionen

​Direktionen,
Administrationen,
afs. 1141

Reservelæge Peter Vester-Glowinski
pglo0006@regionh.dk
Repræsentant for FYF

HovedOrtoCentret,
Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling,
afs. 9441


Redaktør