Operationsforløb for børn med hjertesygdomme

​Når et barn skal opereres i hjertet, er det et bevægende og vigtigt øjeblik i ethvert barns og dets forældres liv. Et godt samarbejde mellem læger, plejepersonale og forældrene i denne svære periode af barnets liv, er ekstremt vigtig for at opholdet på hospitalet kan blive en så positiv oplevelse som muligt. Så husk at spørge personalet om alt det, du er i tvivl om, husk at fortælle os om netop det, der er særligt for dit barn, så vi kan tage højde for dette. ​​​

I det følgende kan du læse en kort beskrivelse af indlæggelsesforløbet både før, under og efter operation for et barn, der skal opereres i hjertet I Rigshospitalets Enhed for Medfødte Hjertesygdomme.

Inden oper​​ationen​

Indlæggelse på børnea​​fdeling

Når et barn skal opereres i hjertet, bliver det først indlagt på enten BørneUngeKlinikkens afsnit 4144 eller på Neonatalafdelingens afsnit 5023 – afhængigt af barnets alder.

Lægerne og sygeplejerskerne på disse afsnit gør alt, hvad de kan, for at forberede jer på det, der skal ske.

En del af forberedelsen foregår ved, at forældre og evt. barnet, (hvis det er gammelt nok) taler med den læge, der er udpeget til at koordinere hele operationsforløbet (den behandlingsansvarlige kirurg), den læge, der skal bedøve barnet (narkoselæge) samt plejepersonalet (sygeplejersker og evt. sosu-assistenter på afdelingen).

Dagen inden o​​perationen

Dagen inden operationen taler I med en speciallæge i anæstesi og intensivterapi, som har mangeårig erfaring i behandlingen af hjertesyge børn. Han eller hun vil gennemgå forløbet med jer som familie og med barnet med specielt fokus på hvilken metode, der er bedst for barnet at starte narkosen med.

Lægen vil desuden gennemgå det forløb på intensivafdelingen efter operationen for at forberede jer på, at det er en meget følelsesladet tid for jer som familien. 

Lægen vil forklare om forløbet, hvor længe vi umiddelbart forventer, at barnet skal være indlagt, samt forklare jer  hvilke komplikationer, der evt. kan støde til, som kan påvirke indlæggelsen.

De læger, som giver information, vil tilpasse indholdet, så barnet også kan forstå, hvad der skal foregå og hvorfor.

Selve ope​​rationen

Bedøve​​lsen

Der er 2 forskellige måder man kan starte bedøvelsen på hos børn. Enten kan der være tale om maskeindledning, hvor jeres barn falder i søvn ved at trække vejret igennem en maske med narkosegas. Dette er den typiske måde at starte bedøvelse på hos små og mindre børn. Alternativ skal der lægges en lille plastikslange i en blodåre (drop), hvor man så giver smertestillende og sovemedicin, indtil barnet sover. Plastikslangen anlægges på barnets håndryg, oven på det, man kalder "tryllecreme", som er lokalbedøvende creme, der dæmper smerten, når lægen eller sygeplejersken skal stikke barnet for at anlægge droppet.

I de fleste tilfælde vil jeres narkoselæge anbefale, hvordan bedøvelsen mest hensigtsmæssigt indledes hos netop jeres barn og til den operation, barnet skal gennemgå.

Forældre på o​perationsstuen

Oftest er det muligt for jer forældre, at være hos jeres barn, indtil det er bedøvet. Dette kan have stor betydning for jeres barns tryghed. I aftaler dette med narkoselæ​gen ved samtalen dagen inden jeres barns operation. Når jeres barn sover, vil I blive fulgt tilbage til børneafdelingen af en sygeplejerske.

Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, af behandlingsmæssige årsager, at I ledsager jeres barn ind på selve operationsstuen, men dette vil altid blive afklaret inden operationen. 

 

Faste​​

Inden operationen skal jeres barn faste, hvilket vil sige, at barnet ikke må spise overhovedet i op til 6 timer før operationen. Barnet må ikke få modermælk de sidste 4 timer inden operationen, og barnet må ikke få vand og saftevand de sidste 2 timer før operationen.

Det er vigtigt, at I hjælper barnet med at overholde fastereglerne for at gøre narkosen så sikker som muligt. Hvis barnet ikke har fastet, er der stor fare for, at føde og syre fra mavesækken kan løbe ned i barnets lunger, når bedøvelsen er givet og dermed komplicere operationsforløbet med en svær kemisk lungebetændelse.

 

Under opera​​tionen

Når jeres barn er blevet bedøvet til operationen, lægger vi som det første yderligere en plastikslange i en pulsåre til at måle blodtrykket, samt et større drop på halsen til at give medicin i. Begge slanger kan også bruges til at tage blodprøver fra, således at det ikke er nødvendigt at stikke jeres barn ved blodprøvetagning under indlæggelse på intensiv.​

Under operationen vil jeres barns sove så tungt, at det er nødvendigt, at vi overtager barnets vejrtrækning. Dette sker ved, at der lægges et lille plastikrør (kaldes en tube) ned i luftrøret forbi stemmelæberne, og vejrtrækningen sikres ved hjælp af en respirator. 

Tuben fjernes først på intensiv, når man kan se, at barnet er stabilt og er i stand til at trække vejret selv. Først der vil barnet kunne sige noget igen, da stemmelæberne er blokeret, indtil tuben fjernes.

Forløbet på intensivafdelingen er meget individuelt, og vi vil tale nøje med jer om, hvad I kan forvente jer af tiden efter operationen på intensivafdelingen. Det er vigtigt, at I er forberedt på at ikke to forløb er ens, men vi gør vores yderste for jer og jeres barn under hele opholdet.

Jeres barn skal være indlagt, indtil det er klar til at blive overflyttet til børneafdelingen til videre behandling.

På intensivafdelingen vil I som forældre dagligt blive informeret af såvel intensivlæger samt plejepersonale om status for jeres barns behandling, og hvad vi har planlagt, der skal ske denne dag og videre. 

​I vil blandt andet mindst en gang dagligt blive informeret om jeres barns tilstand af den læge, der går stuegang.

Husk, at I altid har mulighed for, døgnet rundt, at tale med intensivlæger samt intensivsygeplejersker om jeres barns tilstand, ligesom I som forældre altid vil blive informeret, såfremt der opstår ændringer i jeres barns tilstand på intensivafdelingen.

I er altid velkomne til at kontakte personalet, som passer jeres barn med henblik på uddybning af spørgsmål.

Redaktør