​​

Patientforløb for kvinder med foster med formodet hjertefejl

​Mistanke om hjertefejl hos et foster opstår ofte ved ultralydskanning under graviditeten

 

Fosterhjerteskanning

Inden for få dage efter skanningen, hvor man første gang fik mistanke om hjertesygdom hos fostret, vil kvinden komme til ultralydundersøgelse i Center for Føtalmedicin og Graviditet​​. Her vil kvinden møde specialister fra Fosterhjerteteamet, en føtalmediciner med speciale i ultralydskanning af det ufødte barn og en børnehjertelæge. ​

Teamets læger vil i samarbejde stille en diagnose eller afkræfte diagnosen, og informere forældrene om hjertesygdommen og mulighederne for behandling.

Fortsætte eller afbryde graviditeten

Nogle forældre, som venter et barn med alvorlig hjertesygdom, vælger at fortsætte graviditeten. Andre forældre vælger at afbryde graviditeten. Den svære beslutning, som forældrene må træffe, hjælper Fosterhjerteteamet med at drøfte og støtte op om, så parret ikke står alene i denne alvorlige situation.

Nogle gange kræver det flere undersøgelser og samtaler, før det er mulight at træffe en beslutning. Hvis forældrene ønsker graviditeten afbrudt, bistår lægerne med at forelægge sagen for Aborts​amrådet​ og hjælper forældrene med det videre forløb.

 

Graviditeten

Vælger forældrene at fortsætte graviditeten, vil barnet med en medfødt hjertesygdom blive født på Rigshospitalet. Forløbet frem til fødslen og det nyfødte barns behandling bliver planlagt således, at udviklingen i graviditeten følges tæt. Dette sker i et samarbejde mellem fødselslæger, føtalmedicinere, neonataloger og børnehjertelæger på Rigshospitalet.

I graviditeten vil kvinden som regel komme til undersøgelse hver 4. uge. Der bliver i graviditeten lagt en plan for fødslen og for den efterfølgende behandling af barnet på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn​ (afdeling for syge nyfødte og tidligt fødte).

I løbet af graviditeten bliver de kommende forældre tilbudt samtaler med teamets børnehjertesygeplejerske. Forældrene bliver vist rundt i afdelingen og vil møde det personale, som senere skal tage hånd om deres nyfødte barn.

 

Fødslen

Børn ​med hjertemisdannelser kan som de fleste andre børn fødes vaginalt. De fleste kvinder vil derfor kunne føde barnet vaginalt til terminen, og der skal som regel ikke træffes særlige forholdsregler omkring fødslen.

Selv børn med svære hjertemisdannel​ser klarer en vaginal fødsel fint. Som ved alle andre fødsler på Rigshospitalet vil der være stor fokus på mor og barns velbefindende under fødslen.

Efter fødslen

Når barnet bliver født, vil der være en børnelæge og evt. et team fra Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn til stede, så barnet kan få den bedst mulige, højt specialiserede behandling straks efter fødslen.

Efter fødslen vil barnet blive indlagt til den videre behandling på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, hvor mor kan være medindlagt, så snart hun er kommet sig tilstrækkeligt oven på fødslen.​

Medfødte hjertesygdomme 

Se beskrivelser af de mest udbredte medfødte hjertesygdomme her på hjemmesiden.​Redaktør