Om Dansk Hovedpinecenter

​Læs​ mere om afdelingens organisation, ledelse og målsætning.

Organisation i Dansk Hovedpinecenter

Vi er en tværfaglig sammensat personalegruppe, som består af speciallæger i neurologi og neurokirurgi, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og sekretærer.​​​​ Endvidere har vi tilknyttet en tandlæge og psykiater til Dansk Hovedpinecenter.​

Vi samarbejder med flere andre specialafdelinger på både Rigshospitalet - Glostrup, den øvrige hospitalssektor i Region Hovedstaden og i landets øvrige regioner i behandlingen af patienter med hovedpinesygdomme. 

Om ledelsen ​​​​

Dansk Hovedpinecenter ledes af professor Rigmor Jensen, som sammen med et ledelsesteam, bestående af overlæge Lars Bendtsen og teamleder Helle Jensby, varetager den daglige drift og ledelse af centeret. 

​Målsætning for Dansk Hovedpinecenter

  • At behandle svært ramte patienter med hovedpine eller ansigtssmerter fra ind- og udland på højeste internationale niveau.
  • At udvikle og kvalitetssikre diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme. 
  • At forske i hovedpine og smertetilstande.  ​​

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecentere har et tæt samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine. 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine har til formål: 
  • at udbrede viden om hovedpine og behandling
  • understøtte fagfolk i deres arbejde med hovedpine, herunder særligt praktiserende læger
  • Landsdækkende undervisning for fagfolk 

Læs mere om Nationalt Videnscenter for hovedpine på videnscentets egen hjemmeside.


Redaktør