Børn, dagkirurgiske behandlingsforløb

​Behandlingsforløb for børn, der skal skannes eller opereres i Operation og Opvågning, afsnit 23.Ofte stillede spørgsmål om behandlingsforløb for børn 


Er der noget, jeg skal huske at tage med til mit barn?


mor-barn-samtale20190502TB_RH_Glostrup_Afs23-05_518x242.jpgDet er en god ide at medbringe et sæt skiftetøj, evt. bleer samt medbringe et stykke favoritlegetøj, krammedyr eller Ipad. Hvis dit barn har et lille tæppe eller en pude, kan du også medbringe det. Får dit barn noget specielt medicin derhjemme, skal du medbringe det. Der er mulighed for at låne en Ipad i afdelingen.Må søskende komme med?


mor-barn-gang20190502TB_RH_Glostrup_Afs23-06-518x242.jpg​For at støtte jeres barn bedst muligt og skabe ro, anbefaler vi, at I undlader at tage søskende med til skanning eller operation. På opvågningsstuen kan I være to voksne personer hos barnet, på grund af begrænset pladsforhold,  eventuelle andre pårørende henvises til venteområder i hospitalets forhal. Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn er forkølet eller på anden måde er sløj?

​For at mindske risikoen for komplikationer, skal dit barn være så frisk som mulig, når der skal udføres en planlagt scanning eller operation. I nogle tilfælde kan det være bedre at udskyde scanningen eller operationen, indtil dit barn er rask. Er du i tvivl, skal du hurtigst muligt ringe til Operation og Opvågning, afsnit 23 på telefon: 38634903.
Dit barn vil i øvrigt altid blive vurderet af en anæstesilæge på scannings- eller operationsdagen.Må jeg følge med mit barn til skanning eller operation?

barn i seng20190502TB_RH_Glostrup_Afs23-07_518x242.jpgJa, vi forventer at børn, som skal skannes eller opereres er ledsaget af en forælder eller voksen i hele forløbet – dog ikke under selve scanningen eller operationen. Mens dit barn er bedøvet, er I velkomne til at vente i hospitalets ventefaciliteter.Hvordan hjælper jeg mit barn bedst?

Vær opmærksom på, dit barn har behov for dig og din opmærksomhed. Når barnet sover, er det vigtigt at give barnet ro – og berøring kan virke forstyrrende på deres søvn. Hvornår må mit barn spise og drikke igen?


barn-med-is20190502TB_RH_Glostrup_Afs23-08_518x242.jpg​Allerede på opvågningstuen vil dit barn blive tilbudt noget at drikke. Vores udvalg er meget begrænset. Hvis dit barn har en favoritspise eller drik, er du velkommen til selv at medbringe det.Vil mit barn kaste op efter skanning eller operation

​Vi anvender en bedøvelse, der giver få gener med kvalme og opkast. Skulle det ske for dit barn, vil vi hurtigt behandle med medicin i droppet. Hvornår er mit barn klar til at komme hjem?

Når dit barn:

  • Kan drikke, dvs. ikke har voldsom kvalme
  • Har fået fjernet drop

Når du:
  • Har fået mundtlig og skriftlig information om efterforløbet
  • Har fået information om, hvor du kan henvende dig ved eventuelle problemer


Hvad skal jeg forberede inden operationen?

Efter operationen kan dit barn have smerter. Du skal inden operations-dagen købe den smertestillende medicin og de øjendråber, du er blevet anbefalet ved forundersøgelsen. Det er meget vigtigt, at dit barn tager den anbefalede medicin. I får et medicinskema med hjem.


Redaktør