Klinikker og sengeafsnit i Afdeling for Blodsygdomme

Afdeling for Blodsygdomme har 3 klinikker og 2 sengeafsnit fordelt på 3 specialiserede teams.