Team 1: Lymfekræft, myelomatose og lymfatisk leukæmi

Klinik og sengeafsnit med speciale i lymfeknudekræft, myelomatose, kronisk lymfatisk leukæmi og hårcelleleukæmi.
Læs mere om de sygdomme vi behandler:

Ambulant behandling

Ambulant behandling og kontrolbesøg foregår i klinikken på afsnit 4034. Klinikken har konsultationstider fra kl. 9.00 - 14.30.

Indlæggelse

Når du har behov for at indlæggelse i forbindelse med din sygdom, sker det på vores sengeafsnit. Sengeafsnittet har 21 sengepladser, heraf  2 ungestuer med i alt 4 sengepladser.

Ledelse

Overlæge Jette Sønderskov Gørlev
Afdelingssygeplejerske Christine Brooker
Afdelingssygeplejerske Signe Lund Mortensen


Redaktør