​​

Lymfom, kronisk lymfatisk leukæmi og myelomatose

Klinik og sengeafsnit med speciale i lymfeknudekræft, myelomatose, kronisk lymfatisk leukæmi og hårcelleleukæmi.
Læs mere om de sygdomme vi behandler:

Ambulant behandling

Ambulant behandling og kontrolbesøg foregår i klinikken på afsnit 2094. Klinikken har konsultationstider fra kl. 9.00 - 14.30.

​​Indlæggelse

Når du har behov for at indlæggelse i forbindelse med din sygdom, sker det på vores sengeafsnit. Sengeafsnittet har 21 sengepladser, heraf  2 ungestuer med i alt 4 sengepladser.

Ledelse

Overlæge Jette Sønderskov Gørlev (klinik 2094), overlæge Troels Hammer​ (sengeafsnit 5052), Overlæge Emil Hermansen (klinik 2094 og sengeafsnit 5052)​
Oversygeplejerske Elin Lindberg Mogensen (sengeafsnit 5052)
Oversygeplejerske​Betina van Overeem (klinik 2094)


Redaktør