Småbørnsalderen 1-3 år

​I løbet af første leveår vil det almindeligvis væ​re klart, om et barn har spasticitet, svær syns-nedsættelse eller hørehæmning.

Udvikling og adfærd

​Særlig fokus på barnets udvikling og adfærd er afgørende i d​enne ald​er.

Lettere grader af spasticitet finder man nogle gange først i 2. leveår, når barnet skal begynde at gå. De børn, som har størst risiko for disse følgetilstande, følges sædvanligvis på hospitalet. Man skal være opmærksom på, om barnet begynder at skele. Dette bør undersøges af en øjenlæge.


Pasning

Spørgsmålet om pasning udenfor hjemmet bliver aktuelt på dette tidspunkt.
Der er mange forhold, som er med til at afgøre hvilket pasningstilbud, der er mest hensigtsmæssigt for det enkelte barn. Tilbuddene varierer fra kommune til kommune, og der er forskel på, hvad forældrene selv drømmer om.
Der kan også være særlige forhold hos det enkelte barn, man bør tage højde for.

Læs mere om Cerebral Parese og Synet.


Udvikl​ing

En del af de ekstremt tidligt fødte børn og de meget tidligt fødte børn vil udvikle sig langsommere end normalt. Det vil i praksis vise sig ved, at de når deres udviklings-milepæle senere end andre børn. Det er stadigvæk vigtigt at anvende barnets ”korrigerede alder” (link), når man vurderer barnets udvikling. Især for de ekstremt tidligt fødte børn.
Man skal være opmærksom på, om barnet har en afvigende udvikling - eksempelvis ikke vil bruge den ene arm, eller om barnets udvikling ikke er alderssvarende.

Hvis der er mistanke om, at barnet har en afvigende udvikling, bør det undersøges nærmere af en læge.
Hvis der er mistanke om, at barnets udvikling ikke er alderssvarende, er det væsentligt om barnets udvikling er stagneret, eller om det fortsat udvikler sig - men blot i et langsommere tempo end andre børn. Det er oftest nødvendigt at se barnet flere gange for at danne sig et ordentligt indtryk.
Og her er barnets adfærd og samspil med omgivelserne en vigtig del af det samlede billede.

Opfølgningsundersøgelser viser, at selv en meget grundig udviklingsvurdering af det enkelte barn, når det er 2 år gammel, ofte ikke er særlig god til at forudsige, hvorledes det går barnet på længere sigt. Det væsentligste er at sikre barnet gode udviklingsbetingelser samt at vurdere, om barnet har behov for særlig støtte i dagligdagen.
 

Infektioner

Læs mere om infektioner i småbørnsalderen​​​


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​

​​
Redaktør