​​

Synet

Bø​​rn, der er født tidligere end uge 32, bør undersøges af en øjenlæge i 3 års alderen for behov for briller eller skelen.

​Det præmature øj​​e 

Når et barn er født for tidligt, er nethinden ikke færdigudviklet. I svangerskabet modnes nethinden, og dennes blodkar bagfra og frem.
 
Graden af umodenhed afhænger af, hvor tidligt barnet er født (barnets præmaturitet). I 24-25 svangerskabsuge er kun den allerbageste del af nethinden nogenlunde udviklet, og forsynet med blodkar. Den forreste del af nethinden er på dette tidspunkt umoden og uden blodkar.


Den normale synsudviklin​g

Det nyfødte barn kan se svarende til det øverste symbol på synstavlen i lægeværelset på en halv meters afstand. Det symbol kan en voksen med normalt syn se på 60 m's afstand – man kalder det, at synsstyrken er 0,5 / 60. I praksis betyder det, at det nyfødte barn kan skelne moderens brystvorte.
 
Syv uger gammel kan barnet fiksere et ansigt, selvom blikkontakten ikke er så dyb som senere. Herefter udvikles synsstyrken hurtigt: 

  • I 2-3 måneders alderen til 1/36
  • I 6 måneders alderen kan det se en linje på synstavlen i 6 meters afstand.
  • I ét års alderen ser barnet svarende til 6/36.
  • I 2-3 års alderen er synsstyrken 6/18 – 6/12.
  • Det 4 årige barn skal gerne kunne se 6/9.
  • Når barnet er 6 år er synet næsten færdigudviklet, svarende til 6/6.


Synsudviklingen hos tidligt f​ødte

Det præmature barn kan allerede i uge 33 reagere på en rød kvast ca. 17 cm foran ansigtet og foretage følgebevægelser med øjnene.

Men denne synsfunktion er formentligt subkortikal (dvs den involverer hjernestammen og de dybere dele af hjernen, men ikke hjernebarken og kommer derfor ikke til bevidsthed). Det er ikke ualmindeligt, at synsudviklingen hos de tidligt fødte er forsinket, da udviklingen af synet afhænger af det almene helbred. De fleste tidligt fødte børn får et godt syn, under forudsætning af at deres almene udvikling ikke er nedsat på grund af forandringer i hjernen.

Tidligt fødte har en let øget risiko for f.eks.

  • At blive nærsynede (myopi), langsynede (hypermetropi) og/ eller få en bygningsfejl (astigmatisme). Barnet kan få brug for briller.
  • At begynde at skele. Et skelende øje kan blive dovent (udvikle nedsat syn).

Barnet kan få brug genoptræning af et øje med klapbehandling.


Fremtidig behov for øjenundersøg​​elser

Børn, der er født tidligere end uge 32,​ bør undersøges af en øjenlæge i 3 års alderen for behov for briller eller skelen.

Hvis du har mistanke om, at barnet ser dårligt eller det pludselig begynder at skele, bør barnet undersøges af en øjenlæge. Nedsat syn viser sig ved, at man ikke kan skelne detaljer på sædvanlig afstand (nedsat central syn) eller overser ting (synsfeltdefekter).


For supplerende læsning:


Øjensygdomme hos tidligt fø​​​dte

ROP
Nogle tidligt fødte lider af den sygdom, man kalder ROP eller Præmaturitetsretinopati (ROP står for ’Retinopathy Of Prematurity). ROP er en sygdom i blodkarrene i nethinden, der opstår hos nogle tidligt fødte børn. En aktiv ROP kan føre til nethindeafløsning med deraf følgende blindhed. Sygdommen kan forebygges og behandles.

Alle børn født før 32 gestationsuger og med svær fødselsvægt under 1600 gram får lavet en øjenundersøgelse (screening) for ROP.

Den første øjenundersøgelse udføres 5 uger efter fødselstidspunktet dog tidligst i gestationsuge 31​ og fortsætter typisk til gestationsuge 40, eller indtil ROP forandringerne er forsvundet.

Selvom barnet er udskrevet fra neonatalafdelingen, er det vigtig at møde til øjenundersøgelse

Øjenundersøgelserne udføres rutinemæssig hver anden uge. Hvis barnet udvikler ROP-forandringer, udføres øjenundersøgelserne hyppigere.

Mere end 80 % af for tidligt fødte børn, der vejer mindre end 1000 g vil udvikle en grad af ROP. Hos ni ud af ti vil forandringerne i nethinden forsvinde uden behandling. Kun et mindretal kræver behandling, men man kan kun finde dem, der skal behandles ved at kontrollere alle børn som er født meget for tidligt. Hos de børn, der behøver behandling af nethinden, er det afgørende, at behandlingen sker i tide.

Kommer man for sent er skaden sket. Det er derfor vigtigt, at det tidlig fødte barn får foretaget de planlagte screeningsundersøgelser. ROP forandringer kan behandles med laser af nethinden eller ved at sprøjte et væksthæmmende stof ind i øjet. Behandlingen foregår i narkose og er i Danmark centraliseret på øjenafdelingen Rigshospitalet.

ROP er den væsentligste årsag til svagtsynethed og blindhed hos for tidligt fødte børn.

Men selv ved rettidig behandling af ROP kan andre faktorer desværre også føre til nedsat syn hos den tidligt fødte. Synet hos børn, der er behandlet for ROP afhænger af sværhedsgraden af ROP.

Laserbehandling af nethinden kan medføre at synsfeltet bliver lidt indskrænket til siderne.

Børn, der er behandlet for ROP i nethinden bør gå til årlig undersøgelse hos en øjenlæge livet ud.

ROP er en livslang sygdom hvad enten den svinder efter behandling eller spontant uden behandling. Tidligere præmature børn og voksne, der har haft ROP må derfor være opmærksomme på udvikling af nærsynethed (myopi), skelen, forhøjet tryk i øjnene (glaukom), nethindeløsning (amotio retinae) og tidlig grå stær (katarakt). 


Faglig ansvarlig redaktør: overlæge Porntiva Poorisrisak
senest opdateret 24/04-2023

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​


Redaktør