Udvikling og udviklingsforstyrrelser

Jo tidligere barnet er født, desto større er risikoen for udviklingsforstyrrelser. Hjerneskade samt psykologiske og motoriske problemer rammer især de ekstremt tidlig fødte. ​​​De fleste tidligt fødte børn udvikler sig normalt, men som gruppe er tidligt fødte børn mere sårbare end børn født til terminen.

Jo tidligere barnet er født, jo større er risikoen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en risiko. For selv de ekstremt tidligt fødte børn - der er født mere end 12 uger før terminen - udvikler sig oftest normalt på længere sigt. 

Dertil kommer at hovedparten af tidligt fødte børn er født moderat tidligt - det vil sige tre til otte uger før terminen - og langt de fleste af dem udvikler sig normalt. 

Cerebral parese (spasti​​citet) 

En af de udviklingsforstyrrelser, som kan ramme for tidligt fødte, er Cerebral parese

Cerebral parese er en senfølge efter hjerneskade. Det viser sig oftest i første til andet leveår. De fleste tidligt fødte børn med cerebral parese udvikler spasticitet men cerebral parese kan også vise sig som andre motoriske funktionsnedsættelser. 

Hos børn med spasticitet er det den motoriske funktionsnedsættelse som er mest i øjenfaldende, men det er vigtigt også at være opmærksom på kognitive vanskeligheder hos børn med cerebral parese. 

Spasticitet ses hos op til 10 procent af ekstremt tidligt fødte børn. Det er ofte en større hjerneblødning, som er årsag til hjerneskaden. Hjerneblødninger hos tidligt fødte børn opstår i løbet af den første uge efter fødslen. Risikoen for cerebral parese er væsentligt mindre hos de meget tidligt fødte og de moderat tidligt fødte børn. 

Syn og​​ hørelse 

Nedsat syn kan opstå som en del af en mere omfattende hjerneskade, men ses især som følge af forandringer i nethinden (Retinopathy Of Prematurity - ROP), som også særligt rammer de ekstremt tidligt fødte børn. Det er kun børn født mere end otte uger før terminen, der er disponerede for ROP. De bliver derfor rutinemæssigt undersøgt af en øjenlæge. 

Omkring 3,5 procent af børnene født mere end otte uger før terminen opereres for ROP, og cirka 0,6 procent får svær synsnedsættelse på grund af ROP. Det svarer til et til to børn om året i Danmark. 

Det er sjældent, at tidligt fødte får nedsat hørelse​. Men hos børn med sprogproblemer er det vigtigt at være opmærksom på dette. 

Psykologiske og mindre motoriske udviklingsvanskelig​heder 

Langt de færreste tidligt fødte børn udvikler spasticitet eller nedsat syn eller hørelse. Men der er imidlertid også en øget risiko for psykologiske og mindre motoriske udviklingsforstyrrelser. Sådanne vanskeligheder kan have stor betydning for børnene. Hvor stor andelen af tidligt fødte børn med psykologiske og mindre motoriske udviklingsforstyrrelser er, afhænger af, hvorledes man definerer dem. Men uanset hvilken definition man anvender, er der tale om en risiko, som alt andet lige bliver mindre, jo senere barnet er født. 

Vigtigt at bruge den korri​​gerede alder

Generelt gælder, at tidligt fødte børn gennemgår samme udviklingsfaser som børn født til terminen. Men når man skal vurdere et tidligt født barns udvikling, er det vigtigt at bruge den såkaldt 'korrigerede alder'. 

Den korrigerede alder er den alder, barnet ville have, hvis det var født til tiden - til terminen. De sædvanlige milepæle i barnets udvikling skal man ikke vurdere ud fra barnets fødselsdag, men ud fra den korrigerede alder.

Man skal i princippet huske at korrigere for den tidlige fødsel i hele barnets opvækst, men den praktiske betydning er størst i de første to - tre leveår. Man kan ikke sige, at barnet ”indhenter sin tidlige fødsel”, når det bliver ældre – den praktiske betydning af at korrigere for den tidlige fødsel bliver blot mindre og mindre, som tiden går. 


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
09/10-2017

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. 


Redaktør