Referencegruppe

​Referencegruppen ​​​afholder 4 møder årligt.

Gruppen er repræsenteret ved :

 • BørneUngeAfdelingen: cand. scient. kl. diætist Karin Kok (formand)
 • Institut for Idræt og ernæring, KU. Speciallægekonsulent, ph.d. Christian Mølgaard
 • BørneUngeAfdelingen: Overlæge ph.d. dr. med Vibeke Brix
 • BørneUngeAfdelingen:  Overlæge dr. med.  Allan Lund
 • Komparativ Pædiatri​ og Ernæring, KU:  Professor Per Sangild
 • Center for Kræft og Organsygdomme: Overlæge ph.d. Inge Bøtker  Ifaoui
 • BørneUngeAfdelingen: Overlæge  ph.d. Marianne Skov
 • Neonatalafdelingen: Overlæge  Lise Aunsholt
 • BørneUngeAfdelingen: Sygeplejespecialist Gitte Petersen
 • Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (BUKIR): Overlæge Inge-Lise Jarnvig
 • BørneUngeAfdelingen: Overlæge ph.d. Bente Utoft Andreasen
 • BørneUngeAfdelingen. Cand. scient kl. diætist Louise Lindkvist Pedersen
 • Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (BUKIR): Sygeplejevejleder Maria Simmelkjær​
Redaktør