Referencegruppe

​Referencegruppen ​​​afholder 4 møder årligt.

Gruppen er repræsenteret ved :

 • Afdeling for Børn og Unge: cand. scient. kl. diætist Karin Kok (formand)
 • Institut for Idræt og ernæring, KU. Speciallægekonsulent, ph.d. Christian Mølgaard
 • Afdeling for Børn og Unge: Overlæge ph.d. dr. med Vibeke Brix
 • Afdeling for Børn og Unge:  Overlæge dr. med.  Allan Lund
 • Komparativ Pædiatri​ og Ernæring, KU:  Professor Per Sangild
 • Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (BUKIR): Overlæge ph.d. Inge Bøtker  Ifaoui
 • Afdeling for Børn og Unge: Overlæge  ph.d. Marianne Skov
 • Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn: Overlæge  Lise Aunsholt
 • Afdeling for Børn og Unge: Sygeplejespecialist Gitte Petersen
 • Center for Kræft og Organsygdomme: Overlæge Inge-Lise Jarnvig
 • Afdeling for Børn og Unge: Overlæge ph.d. Bente Utoft Andreasen
 • Afdeling for Børn og Unge: Cand. scient kl. diætist Louise Lindkvist Pedersen
 • Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (BUKIR): Sygeplejevejleder Maria Simmelkjær​
Redaktør