Referencegruppe

​Referencegruppen ​​​afholder 4 møder årligt.

Gruppen er repræsenteret ved :

 • BørneUngeKlinikken: cand. scient. kl. diætist Karin Kok (formand)
 • Institut for Idræt og ernæring, KU. Speciallægekonsulent, ph.d. Christian Mølgaard
 • BørneUngeKlinikken: Afdelingslæge ph.d. dr. med Vibeke Brix
 • Klinisk Genetisk Klinik:  Overlæge dr. med.  Allan Lund
 • Komparativ Pædiatri​ og Ernæring, KU:  Professor Per Sangild
 • Center for Kræft og Organsygdomme: Overlæge ph.d. Inge Bøtker  Ifaoui
 • BørneUngeKlinikken: Overlæge  ph.d. Marianne Skov
 • Neonatalklinikken: Overlæge  Elisabeth Iyore
 • BørneUngeKlinikken: Sygeplejespecialist Gitte Petersen
 • Center for Kræft og Organsygdomme: Overlæge Inge-Lise Jarnvig
 • ​HovedOrtoCentret: Sygeplejerske Katrine Carstens Filholm
 • BørneUngeklinikken: Overlæge ph.d. Bente Utoft Andreasen
 • BørneUngeKlinikken. Cand. scient kl. diætist Louise Lindkvist Pedersen
 • Center for Kræft og Organsygdomme: Sygeplejevejleder Maria Simmelkjær​
Redaktør