Funktionelle smerter – smerter uden tilgrundliggende fysisk sygdom

​​

​Hvad er funk​tionelle smerter?

I nogle tilfælde opstår der smerter, uden der har været nogen direkte beskadigelse af kroppen, og uden der kan findes nogen fysisk årsag. Det kan også være, at der har været en beskadigelse, men at det bare er lang tid siden og at selve skaden synes at være helet.

Hyppige sym​ptomer

Blandt andet lider mange børn af tilbagevendende hovedpine, mavesmerter eller smerter i bevægeapparatet (muskler, knogler og led), uden at det er muligt at påvise en direkte fysisk årsag til smerterne. (1)

Hvad skyldes d​et?

Man ved i dag, at især langvarig eller kronisk stress vil medføre ændringer i kroppens indre fysiologiske og kemiske balance og svække kroppens immunforsvar, hvilket gør os mere modtagelige over for fysiske symptomer/problemer. Desuden vil immunsystemets funktioner kunne gribe ind i og påvirke forskellige hjernestyrede funktioner som appetit, bevidsthed (herunder bevidsthed om smerter), og søvn. (2)

Forstå smerte og hvad der er at stille op – på 10 minutter: https://www.youtube.com/watch?v=LmRBl7OTipE

Hvis barnet er blevet grundigt undersøgt med henblik på at afdække smerteproblematikken og der ikke er fundet nogen konkret fysisk årsag til smerten, skal man vide at smerten er ligeså reel og virkelig, som hvis det var en fysisk årsag – årsagen skal blot søges andre steder, f.eks. i medfødt sårbarhed/sensitivitet, tidligere skade eller fysisk/psykisk sygdom, familiens forhold til fysisk sygdom, belastning/stress og belastninger for barnet og familien. (3 & 4) Det kaldes ofte en funktionel lidelse. ​

En funktionel lidelse er en sygdom, hvor man er belastet af fysiske gener, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Man kan forstå det som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt.

  • Årsagen til funktionelle lidelser er multifaktoriel, og forståelsen af de funktionelle lidelser udfordrer vores klassiske tænkning om, at sygdomme enten er rent fysiske eller udelukkende psykiske.
  • Ved funktionelle lidelser er hjernen sandsynligvis involveret. Man har ved skanninger fundet forandringer i den måde hjernen reagerer, når kroppen udsættes for smerte. Årsagen til disse forandringer og betydningen af dem er ikke endelig klarlagt.
  • Funktionelle lidelser skyldes ofte en kombination af medfødt sårbarhed og belastning eller stress. På samme måde som nogen kan reagere med depression eller angst, kan andre reagere med fysiske symptomer, når de udsættes for større belastning, end de kan klare.
  • Funktionelle lidelser er en reel sygdom
  • Patienterne er ikke "indbildt" syge, og der er ikke tale om patienter som lyver, snyder eller overdriver for at opnå sociale ydelser (5).​

Funktionel smerte er ligeså virk​elig som fysisk smerte.

Funktionel smerte er nøjagtig lige så virkelige som smerter med en direkte fysisk årsag. De kan være lige så indgribende i hverdagen og påvirke barnets livskvalitet i samme grad som andre typer af smerter. Hvis barnet siger og viser tegn på, at det har ondt, så har det ondt. Uanset om det er af fysiske eller psykosociale årsager eller et samspil af begge.

Hvad kan je​​g gøre?

Det er vigtigt at anerkende at smerten er reel – det er ikke noget barnet finder på. Det er også vigtigt at man føler sig tryg ved at barnet er ordentligt undersøgt – angst for at man/barnet fejler noget andet virker som "benzin på bålet". Derefter er det vigtigt at gå på hold sammen mod smerten. Undersøg om barnet har haft negative oplevelser som kan have belastet såsom mobning, tab af venner, kæledyr, familie el.lign. og få talt og bearbejdet disse. Find ud af hvad der er et godt liv for barnet og sæt realistiske mål, med delmål således at barnet hurtig oplever succes – det gælder både i skolen og socialt. Find metoder der lindrer smerterne på nedenstående side.

​Henvisning t​​il smerteteam

Hvis dit barn lider afsavn i forhold til skole og fritid/fagligt og socialt, og I ikke selv kan løse problemet eller få hjælp fra omgivelserne til at komme videre, kan du høre din læge, om der er mulighed for henvisning til behandling af længerevarende smerter​, som tilbydes på flere børneafdelinger i Region Hovedstaden. Fælles for tilbuddene er dog at dit barn skal være færdig undersøgt – der må ikke være mistanke om andre sygdomme, da behandlingen primært retter sig mod at mestre smerten og få den til at betyde mindre for barnets trivsel. 

Redaktør