Henvisning til tværfaglig børne- og unge smerteteam

​Børnesmerteenheden behandler a​kutte smerter, procedurerelaterede og deltager i tværfaglige fora der behandler palliative smerter og længerevarende smerter hos børn og unge. ​

Tværfaglig smerte​​screening for børn og unge med længerevarende smerter

 

Målgruppe

  • Skolebørn fra 6-7 år til og med teenagealderen - Unge over 18 år har ret til at komme i almindelig smerteklinik, men kan henvises til tværfaglig smertescreening, hvis den unge er tilknyttet BørneUngeKinikken
  • Barnet/den unge skal lide af en længerevarende smertetilstand (>2-3 måneder)
  • Tilstanden skal gribe forstyrrende ind i deres hverdag og påvirke skolegang og/eller det sociale liv
  • Barnet/den unge skal være færdig-udredt og/eller grundsygdommen skal være optimalt behandlet.
 

Eksklusion

Ved akutte smerter, stærke smerter af kortere varighed, eller hvis smerterne er betinget af opblussen i grundsygdommen, henvises der til Børnesmerteenheden. Børnesmerteenheden behandler akutte smerter, procedurerelaterede og deltager i tværfaglige fora der behandler palliative smerter og længerevarende smerter hos børn og unge. Børnesmerteenheden på Rigshospitalet kan kontaktes via Gitte Aagaard 3545 8813 eller Susanne Molin 3545 1341.
 
Vi tilbyder en tværfaglig smertescreening, som foregår ved at familien får tilsendt et omfattende spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om smerternes opståen, udbredelse og intensitet, om skolen, de sociale og familiære relationer samt hvad der tidligere har været forsøgt af behandling. Vi inviterer barn/den unge og forældre til en samtale, hvor deres besvarelse gennemgås og uddybes. Hvis patienten er teenager, vil vi bede om tilladelse til at dele os op, således at den unge taler alene med et medlem af gruppen og forældrene med et andet medlem. Efter dette, mødes fagpersonerne uden familien og drøfter hvilke tilbud vi har. Mødet slutter med at familien bliver præsenteret for gruppens foreslåede plan.
 
Mødet tager typisk 1½ til 2 timer.
 
Ved screeningen vil der være 2 speciallæger, 1 børnefysioterapeut og 1 børnesmertesygeplejerske tilstede.
 
Henvisning med beskrivelse anamnese og aktuel smerteproblematik sendes til Kirsten Boisen, Ungdomsmedicinsk Enhed 4102, kirsten.boisen@regionh.dk.
Alle henvisninger drøftes i gruppen den førstkommende onsdag efter henvisningen er modtaget.  ​Redaktør