Simulationstræning af laparoskopiske færdigheder i gynækologi

​JMC gennemfører træning og forskningsprojekter indenfor virtual reality i laparoskopisk træning og i implementering af træning. 

Læs om

 

Der er afsluttet to Phd.-afhandlinger om træningen

​Christian Rifbjerg Larsen: Virtual reality simulation in Laparoscopic Gynaecology. 
Juliane Marie Centre, Rigshospitalet, Faculty of Health, Copenhagen University Hospital 2009. 
Supervisors: Torben V. Schrøder, Bent Ottesen and Jette Led Sørensen.

Jeanett Strandbygaard: Development and implementation of a simulation based surgical curriculum. 
Juliane Marie Centre, Rigshospitalet, Faculty of Health, Copenhagen University Hospital 2012. 
Supervisors: Bent Ottesen and Jette Led Sørensen. 

Se andre publikationer og præsentationer fra Enheden for Simulation i JMC. (LINK)

Træning i laparoskopisk kirurgi

Forskningsprojekter i laparoskopisk træning involverer også træningsprogrammer for gynækologiske obstetriske introduktionslæger, og siden 2009 er der blevet afholdt halvårlige obligatoriske kurser for introduktionslæger i Uddannelsesregion Øst.

Kurserne i basal laparoskopi og træningsprogrammet blev gennemført som følge af og en del af de ph.d.-projekter om oplæring i laparoskopi som JMC har gennemført siden 2004.

Modellen fra JMCs træningsprogram udgør nu grundlaget for det nye uddannelsestilbud som Simulationscenter Rigshospitalet / CEKU udbyder. Derved kommer det introduktionslæger fra både thoraxkirurgi, gynækologi, kirurgi og urologi til gode.

Ansvarlige i JMC og repræsentanter fra det gynækologisk-obstetriske specialespecifikke uddannelsesråd i øst indgår i at udvikle og opbygge disse kurser på Simulationscenter Rigshospitalet (CEKUsim). JMC bidrager ligeledes med udstyr (tre virtual reality laparoskopiske simulatorer) og materialer til træningsprogrammet på Simulationscenter Rigshospitalet.

​Videoklip af simulatortræning

​Se video med uddrag af højresidig salpingectomi til sammenligning med simulatorsekvensen. Operationen er udført af en ekspert i kikkertkirurgi - bemærk præcisionen, den gode bevægelsesøkonomi og den perfekte hæmostase: 


Redaktør