Træningsprogram i laparoskopisk kirurgi

​E​t træningsprogram i laparoskopisk kirurgi til læger på de første år af speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik.​

​​​

Jeanett Strandbygaard; Development and implementation of a simulation based surgical curriculum​. The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen 2012, Faculty of Health. Supervisors: Bent Ottesen and Jette Led Sørensen. 

Formålet med ph.d.-projektet var at udvikle, validere og implementere et træningsprogram i laparoskopisk kirurgi til læger på de første år af speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik. Dette for at kunne standardisere, accelerere og forbedre kirurgisk oplæring af kirurgisk uerfarne læger, samt at forbedre patientsikkerheden.

Deltagere i projektet var introduktionslæger og prækursister i gynækologi og obstetrik fra alle gynækologiske afdelinger på Sjælland. 

Det laparoskopiske kørekort er træningsprogram opbygget af 4 trin som fokuserer på at standardisere basal laparoskopisk optræning i gynækologi. 

Træningsprogrammet består af følgende 4 trin:

​1. Kurset ’Basal laparoskopi’ 
Kurset består af teoretiske oplæg om laparoskopisk kirurgi samt træning på high og low tech simulatorer, herunder på Lapsim. 

2. Træning af gynækologiske operationsmoduler på en virtual reality simulator: 
Under træning vil der altid være mulighed for assistance og feedback fra en medicinstuderende optrænet til formålet.

3. Teoretisk test i laparoskopisk kirurgi
Der er udviklet en teoretisk test i basal laparoskopi til formålet.

4. Operation på patient på introhospital
Operationen skal være en salpingectomi, og skal evalueres af vejleder eller medoperatør ud fra en valideret evalueringsskala, som hedder OSA-LS


Redaktør