Henvisningskriterier

​Her kan du læse om henvisningskriterier for psykologbehandling i Center for Seksuelle Overgreb.

Børn mellem 0-15 år

Børn mellem 0-15 år kan henvises til Center for Seksuelle Overgrebs Børneteam, hvis der er mistanke om seksuelt overgreb eller et overgreb er afsløret, uanset hvornår det seksuelle overgreb har fundet sted. Centret foretager en individuel vurdering af behandlingsbehov og henviser til anden behandling hvis relevant. Ved børn, som aktuelt er i et behandlingsforløb hos psykolog eller psykiater, tilbyder Center for Seksuelle Overgreb kontakt til og supervision af anden behandler ved behov. 

Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb tilbyder overgrebsfokuseret korttidsterapi. Du kan læse mere om Børneteamets psykologbehandling her psykologbehandling her.

Center for Seksuelle Overgreb har som udgangspunkt pligt til at informere forældre og sociale myndigheder vedrørende et barn under 18 år. 

Ønsker du at henvise et barn eller få råd og vejledning i forhold til et barn udsat for seksuelt overgreb eller ved mistanke herom, kan du kontakte Center for Seksuelle Overgrebs Børneteam på tlf. 35 45 39 84 mandag-onsdag kl. 8.30-15, torsdag kl. 12-15 og fredag kl. 8.30-14.

Er overgrebet sket indenfor de sidste 5 dage, se Akut hjælp til børn.

Unge mellem 16-18 år

Unge mellem 16 og 18 år kan henvises til Center for Seksuelle Overgreb, hvis de har været udsat for fysiske, seksuelle overgreb. Der kan både henvises akut og senere. Centret foretager en individuel vurdering af behandlingsbehov og henviser til anden behandling hvis relevant. Som udgangspunkt tilbyder Center for Seksuelle Overgreb ikke psykologbehandling, når det drejer sig overgreb i den tidlige barndom eller overgreb inden for den nære familie.

Ved unge, som aktuelt er i et behandlingsforløb hos psykolog eller psykiater, tilbyder Center for Seksuelle Overgreb kontakt til og supervision af anden behandler ved behov.

Center for Seksuelle Overgreb har som udgangspunkt pligt til at informere forældre og sociale myndigheder vedrørende en ung under 18 år. Den unge skal følges af forældre eller andre omsorgspersoner til behandling i centret, og forældre eller andre omsorgspersoner skal som udgangspunkt deltage i minimum to pårørendesamtaler hos centrets socialrådgiver.

Psykologbehandlingen i Center for Seksuelle Overgreb er korttidsterapeutisk og tager udgangspunkt i overgrebet. 

Ønsker du at henvise en ung eller få råd og vejledning i forhold til en ung udsat for seksuelt overgreb, kan du kontakte Center for Seksuelle Overgreb på tlf. 35 45 97 78 tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 13-15.

OBS! TELEFONEN ER LUKKET PGA. SOMMERFERIE INDTIL 10/8 2021

Er overgrebet sket indenfor de sidste 5 dage, se Akut hjælp til unge og voksne.

Voksne over 18 år

Voksne kan henvises til Center for Seksuelle Overgreb vedrørende overgreb sket efter det fyldte 18. år. Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen henvises til Center for Seksuelt Misbrugte.

Center for Seksuelle Overgreb foretager en individuel vurdering af behandlingsbehov og henviser til anden behandling hvis relevant. Ved voksne, som aktuelt er i et behandlingsforløb hos psykolog eller psykiater, tilbyder Center for Seksuelle Overgreb kontakt til og supervision af anden behandler ved behov.

Psykologbehandlingen i Center for Seksuelle Overgreb er korttidsterapeutisk og tager udgangspunkt i overgrebet.

Ønsker du at henvise en voksen eller få råd og vejledning i forhold til en voksen udsat for seksuelt overgreb, kan du kontakte Center for Seksuelle Overgreb på tlf. 35 45 97 78 tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 13-15. 

OBS! TELEFONEN ER LUKKET PGA. SOMMERFERIE INDTIL 10/8 2021

Er overgrebet sket indenfor de sidste 5 dage, se Akut hjælp til unge og voksne.


Redaktør