Center for Seksuelle Overgreb

Om Center for Seksuelle Overgreb

Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet tilbyder tværfaglig undersøgelse og behandling til unge og voksne udsat for seksuelle overgreb. Alle uanset køn og kønsidentitet modtages i centret og kan tilbydes hjælp, hvis overgrebet lige er sket, men også hvis det er længere tid siden. Voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb før det fyldte 18. år, henvises dog til Center for Seksuelt Misbrugte.

Personalet i Center for Seksuelle Overgreb består af læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgiver og sekretær.

Ud over at være et undersøgelses- og behandlingstilbud rummer centret også et nationalt videnscenter, der indsamler og formidler viden om seksuelle overgreb på unge og voksne. Læs mere om det nationale videnscenter​

Underretningspligt og videregivelse af oplysninger

Al undersøgelse og behandling i Center for Seksuelle Overgreb er gratis og foregår under diskretion. Det betyder, at centret ikke videregiver hverken mundtlige eller skriftlige oplysninger om din henvendelse, medmindre du selv ønsker det og giver skriftligt samtykke hertil. Som andet sundhedspersonale har vi i centret dog skærpet underretningspligt og har pligt til at kontakte de sociale myndigheder ved bekymring for et barn under 18 år.

Er du under 18 år og har været udsat for et overgreb, skal Center for Seksuelle Overgreb informere din hjemkommune i henhold til Servicelovens § 153, stk. 1, nr. 4​.
Dette er med henblik på, at kommunen undersøger, om du har brug for hjælp fra deres side. I den forbindelse vil dine forældre som udgangspunkt også blive informeret om, at du har været udsat for et overgreb. Ved spørgsmål til underretningspligten henvises til telefon 21 58 90 09, som vil blive besvaret af en socialrådgiver, eller til centrets rådgivningstelefon 35 45 97 78 som er åben tirsdage kl. 9-11 og torsdage kl. 13-15.

Optageområde

Center for Seksuelle Overgrebs optageområde er betinget af, hvor lang tid der er gået siden overgrebet. Sker henvendelsen indenfor 7 døgn efter overgrebet, tager centret imod henvendelser fra hele Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sker henvendelsen mere end 7 døgn efter overgrebet, tager centret imod henvendelser fra Storkøbenhavn. Ved bopæl i de nordsjællandske kommuner eller Region Sjælland henvises ved et overgreb sket for mere end 7 døgn siden til de lokale centre på Nordsjællands Hospital, Holbæk Sygehus samt Nykøbing F. Sygehus. Find kontaktinformation her.

Aldersgruppe

Center for Seksuelle Overgreb tilbyder undersøgelse og behandling til unge fra 16 år og opefter samt voksne. Desuden tilbydes akut undersøgelse til 12 til 15-årige, som efterfølgende visiteres til opfølgning i Center for Socialpædiatri på Herlev Hospital​.Redaktør