Om Center for Seksuelle Overgreb

Center for Seksuelle Overgreb

Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet er en specialenhed, der rummer tværfaglige behandlingstilbud til børn, unge og voksne udsat for seksuelle overgreb. Centret er et samarbejde mellem to afdelinger på Rigshospitalet: BørneUngeAfdelingen med ledende overlæge Karen Vitting Andersen og Afdeling for Kvindesygdomme.

Det daglige arbejde i centret varetages af to teams: Børneteamet (0-15 år) og unge-voksenteamet (16 år og op). De to teams tilbyder undersøgelser, støtte og behandling inden for de medicinske, psykologiske og sociale områder i forhold til seksuelle overgreb.

Ud over at være et undersøgelses- og behandlingstilbud rummer Center for Seksuelle Overgreb også et nationalt Videnscenter, der forsker i og formidler viden om seksuelle overgreb på børn, unge og voksne. Læs mere her.

Læs mere om Børneteamet

Læs mere om unge-voksenteamet

Læs mere om, hvordan du som fagperson henviser til Center for Seksuelle Overgreb

Redaktør