​​​​​​​​​​​Som studerende og elev deltager du i en række samtaler  med underviser og vejleder. Foto: Tomas Bertelsen 2009.​

Studerende og elever i sengeafsnit

​I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi uddanner vi sygeplejestuderende på 1., 2., 4., 5., og 6.  semester og social- og sundhedsassistentelever i praktik 3 og ambulancebehandlerelever i hospitalspraktik.​

En studieunit er en enhed, hvor studerende og elever på alle niveauer samarbejder med vejledere om sygeplejen til en gruppe patienter. ​

Formålet med studieunitten er at skabe et dynamisk læringsmiljø, hvor studerende og elever inspirerer og lærer af hinanden med patienten i centrum. ​

Vejledning

Der er et vejlederteam, som består af fire til fem sygeplejersker og social og sundhedsassistenter. Der vil være vejledere tilstede hver dag, så du kan føle dig tryg og velkommen.

Du kommer til at følge sygeplejersker, der brænder for at have med uddannelse at gøre.

Der er tilknyttet en klinisk underviser, der både vejleder dig og vejlederne. Den kliniske underviser står for den overordnede planlægning af dit forløb, undervisning og ugentlig refleksion. Desuden kommer den kliniske underviser med ved de obligatoriske studieaktiviteter og ved dataindsamling til interne prøveforløb.

Refleksion​

Refleksion er en vigtig del af at være i en studieunit og giver mulighed for at lære nyt og erfaringsudveksle. Derfor foregår refleksion og feedback både løbende og ved planlagte seancer, hvor studerende og elever på forskellige niveauer, vejledere og kliniske undervisere deltager.

Der vil være undervisning og skriftlige afleveringer, hvor vi hæfter teori på sygeplejefaglige problemstillinger. Her er det vigtigt, at du forholder dig kritisk til den udførte sygepleje.​​​

Rammer for læring

Alle studerende og elever får en aktivitetsplan som giver overblik over, hvilke aktiviteter, samtaler o.lign., der er planlagt i forbindelse med forløbet i afdelingen. Derudover indeholder den forslag til fokusområder som kan hjælpe dig i tilrettelæggelsen af forløbet. Du får også en logbog for din praktik- og klinikperiode. Din logbog skal du og din vejleder krydse af løbende, så I kan se, hvor langt du er nået. 

Under hvert semester afholdes der studiesamtaler. I løbet af en klinik- eller en praktikperiode afholdes forventnings-, midtvejs- og evalueringssamtale. Samtaler foregår mellem dig, en vejleder og din kliniske underviser. Det forventes at du møder velforberedt og selv udarbejder et skriftligt referat af samtalen.​

Når du er færdig med forløbet i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, bliver du bedt om at udfylde et evalueringsskema, som vi bruger til at forbedre og udvikle uddannelsesforløbene i afdelingen. 

Forløb i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi

Alle studerende og elever følger et patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse. Studerende tilbydes et observationsforløb i vores afsnit 7036, hvor vi bl.a. har vores ambulatorium. 

I perioden er der et særligt fokus i forhold til temaerne for semestret og praktikperioden, hvor der arbejdes med studiespørgsmål.​

Tværprofessionelt læringsmiljø

I løbet af et semester eller praktikperiode bestræber vi os på at afholde et tværprofessionelt læringsværksted, hvor du vil møde studerende fra de andre faggrupper i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, bl.a. medicinstuderende, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende. Derudover har vi et samarbejdsforløb med farmaceutstuderende, hvor de studerende udveksler viden og erfaringer.

Formålet med at sætte fokus på tværprofessionelt læringsmiljø mellem studerende fra alle de forskellige faggrupper og lære af og med og om hinanden med patienten i centrum.​​​

 

Introduktionsprogram

Du kan finde vores introduktionsprogram her

​​

Redaktør