Mangel på tænder

Medfødt mangel på en eller flere af de blivende tænder er overvejende arveligt betinget og kaldes på fagsprog agenesi.

​​


Før implantat

Efter implantat

Agenesi af en eller flere tænder optræder hos 7-8% af den danske befolkning. Hyppigst er der tale om mangel af én eller få tænder, men i sjældne tilfælde kan der være tale om mangel på næsten alle de blivende tænder.

Mangel på de blivende tænder vil normalt blive konstateret i 10-12 års alderen af din tandlæge ved en røntgenundersøgelse.

Behandling af Agenesi

Agenesi kan behandles på forskellige måde:

  • I mange tilfælde er der ikke behov for behandling, da mælketanden bevares så længe som muligt. Hvis mælketanden senere tabes, er der ofte heller ikke være behov for at erstatte tanden, hvis dit sammenbid er stabilt. Det er især tilfældet med de små kindtænder i underkæben,
  • I andre tilfælde kan man alene ved at styre tandfrembruddet eller ved at foretage en mindre tandregulering løse problemet. Denne behandling udføres med aftagelig og/eller fast bøjle. En sådan behandling udføres med fordel, før du er færdigudvokset.
  • Nogengange kan midlertidige implantater (ganeimplantater) lukke mellemrum og således undgås yderligere behandling.
  • Det kan også være nødvendigt at erstatte den/de manglende tænder. Det sker oftest med  tand-implantater. Et tandimplantat består af en kunstig tandrod, som er lavet af titan. Implantatet indsættes i kæben ved en mindre operation. Efter en helingsperiode på 3-6 måneder kan der påsættes en porcelæns-krone. Behandlingerne udføres først, når du er udvokset. Også i disse tilfælde kan der være behov for forudgående tandregulering for at skaffe plads til tandimplantatet.

Økonomi og efterkontrol

Omkostninger til behandlingen vil være dækket af Regionstandplejen. Efter afsluttet behandling vil du blive indkaldt til løbende kontrol i Regionstandplejen i 5 år. Behandlingen betragtes derfor først som afsluttet efter de 5 års kontrol.
 
Herefter påhviler det dig selv at sørge for kontrol, vedligeholdelse og evt. reparation af den udførte behandling. Almindelig tandbehandling skal foregå løbende hos din egen tandlæge.

Patientinformation om tandimplantat

Implantatbehandling


Redaktør