Regionstandplejen

Regionstandplejen i Region Hovedstaden tilbyder specialiseret tandpleje til børn og unge, som mangler tandanlæg eller har andre sygdomme i mund og kæbe, som ubehandlet medfører funktionsnedsættelse.

Tilbuddet skal fortrinsvis tilgodese børn og unge, som har behov for behandling udover det attende år, dvs. udover den behandlingsforpligtigelse som primærkommunen er pålagt gennem børne- og ungdomstandplejen. Behandlingen kan oftest først gennemføres når fysisk modenhed muliggør det som regel i 18-25 års alderen, men er stadig vederlagsfri.

Odontologiske lidelser der omfattes af Regionstandplejen:

 • Manglende anlæg af tænder (Tandagenesi)

 • Andre tanddannelsesforstyrrelser, inkl. mineraliseringsforstyrrelser, som har medført stærkt skæmmende/defekte tænder

 • Andre odontologiske lidelser, som ubehandlede vil medføre varig funktionsnedsættelse (f.eks. uforklarligt svind af tandrødder på mange tænder)

 • Visse former for tandtab betinget af forstyrrelser i tandfrembrud

 • Ulykkesbetinget tandtab

Regionstandplejens opgaver er, at:

 • Tilbyde konsultativ assistance i forbindelse med henvisninger fra børne- og ungdomstandplejen

 • Foretage undersøgelser og for henviste patienter med behov for odontologisk specialtandlægebehandling

 • Koordinere og/eller gennemføre behandling af særligt vanskelige tilfælde henvist fra børne- og ungdomstandplejen

 • Foranledige og/eller selv gennemføre behandling af patienter over 18 år, hvor den endelige behandling først kan færdiggøres, når patienten er udvokset

 • Henvise børn og unge med behov for højt specialiseret behandling til de odontologiske landsdels- og videncentre

 • Drage omsorg for kvalitetssikring og opsamling af viden indenfor området

Den enkelte patient vurderes ud fra om manglende behandling vil resultere i funktionsnedsættelse.

Tværfagligt samarbejde

Sundhedsstyrelsen stiller krav om tværfaglig behandlingsplanlægning, behandling, erfaringsopsamling, opbygning og udvikling af faglig kompetence samt kontinuitet og kvalitetssikring for patienten:

 • Regionstandplejen i Region H er placeret på Rigshospitalets Afdeling for Kæbekirurgi, hvor den kirurgiske del af behandlingerne udføres.

 • Den efterfølgende protetiske behandling er ligeledes placeret i et institutionelt regi på Tandlægeskolens Afdeling for Oral Rehabilitering.

 • Identifikation af patienterne foregår i Børne- og ungdomstandplejen, mens patienterne er 10-14 år. Et tæt samarbejde med den kommunale tandpleje derfor obligatorisk.

Visitation til Regionstandplejen

Visitation af patienterne foregår dels decentralt i kommunerne, dels centralt i RT på Rigshospitalet ved medvirken af specialtandlæger i ortodonti og kirurgi.

De mere komplicerede tilfælde visiteres på større tværfaglige konferencer, hvor alle nødvendige specialer er repræsenterede.

Patienterne følges i en 5-årig periode efter endt behandling, hvor der samtidig foretages kvalitetssikring af behandlingerne.


Redaktør