​​​​​​Foto: Tomas Bertelsen

Om Diagnostisk Center

​​Diagnostisk Center er en samling af otte højt specialiserede afdelinger, der arbejder med  laboratorieundersøgelser, billeddiagnostik, genundersøgelser, infektionshygiejne, donorblod og blodprodukter samt lægefaglig rådgivning. ​​DEKS og Medicinsk Forskningsbibliotek er ligeledes en del af centret.