​​​​​​​

Om Di­ag­no­stisk Cen­ter

​Diagnostisk Center består af otte højt specialiserede afdelinger, som alle tilbyder højt specialiseret undersøgelse og behandling.

​Kerneydelserne i centret er højt specialiseret diagnostik og patientbehandling samt uddannelse og forskning. 

Diagnostisk Center uleverer årligt 10 mio. laboratorieundersøgelser og behandlinger  samt 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser. Centret har mere end  1 mio. kontakter til patienter og donorer hvert år. 

Centret rummer en lang række lægelige specialer. Centret er bygget op omkring: 

  • Genomisk Medicin, Afdeling for
  • Genetik, Afdeling for
  • Klinisk Biokemi, Afdeling for
  • Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Afdeling for
  • Klinisk Immunologi,  Afdeling for
  • Klinisk Mikrobiologi, Afdeling for
  • Patologi, Afdeling for
  • Røntgen og Skanning, Afdeling for


Medicinsk Forskningsbibliotek og Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring, samt MedTek-huset hører også til i Diagnostisk Center.


Vi forsker til gavn for fremtidens patienter

Specialisering, uddannelse og forskning er en forudsætning for at alle patienter også i fremtiden har adgang til den forebyggelse og behandling, der giver størst mulighed for helbredelse og overlevelse. Derfor deltager vi aktivt i forskning og videndeling med kolleger nationalt og internationalt. 

Centrets 32 professorer og de mange øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. 

Centret har også til opgave at uddanne og videreuddanne fremtidens læger, speciallæger, bioanalytikere, radiografer og forskere. Hvert år har vi  ansvar omkring 500 studerende og 118 ph.d. studerendes uddannelse.


Vores ambitioner
Rigshospitalet er hele Danmarks højt specialiserede hospital. En forudsætning herfor er højt specialiseret diagnostik på internationalt topniveau.

Vores ambition er at levere diagnostik i verdensklasse. Det betyder blandt andet, at vi har skræddersyet diagnostik og patientbehandling, forskning på højt niveau og stærke uddannelsesmiljøer​.

Vores medarbejdere

​Vi har 1.600 medarbejdere fordelt på afdelinger, klinikker og centersekretariat. Nøglen til diagnostik i verdensklasse ligger hos de dygtige medarbejdere. Derfor har vi fokus på at skabe en arbejdskultur præget af engagement, samarbejde og videndeling på tværs af fag, professioner, afdelinger og hospitaler.Redaktør