Fase 1-projektet

Afdeling for ​Genomisk Medicin indgår i et multidisiplinært samarbejde bl.a. med Rigshospitalets eksperimentelle Fase 1-enhed, hvor ny kræftmedicin afprøves på kræftpatienter uden andre behandlingsmuligheder.

​Personaliseret behandling af kræftpatienter har de seneste år undergået en rivende udvikling og tegner til at blive et af de helt store fremskridt i udviklingen af ny kræftmedicin. Foto: Tomas Bertelsen

Genomisk profilering til selektion af kræftpatienter til Fase 1-forsøg

Personaliseret behandling af kræftpatienter har de seneste år undergået en rivende udvikling og tegner til at blive et af de helt store fremskridt i udviklingen af ny kræftmedicin. Begrebet dækker over behandling, som er målrettet den enkelte patient, således at medicinen rammer netop de molekylære ændringer i kræftcellerne, der forårsager sygdommen.

Den eksperimentelle behandling baseres på tumorens genomiske profil, som kortlægges ved Afdeling for Genomisk Medicin, hvor profileringen omfatter exom-sekventering og RNA-sekventering vha. NGS (next-generation sequencing) samt ekspressionsanalyse og kopitalsanalyse vha. microarray. Baseret på mutationsfund, ekspressionsfund eller fund af amplifikationer/deletioner af gener i tumoren udvælges den eksperimentelle behandling, som passer bedst til patientens sygdom.

Mere end 300 kræftpatienter har indtil nu deltaget i projektet, og en stor andel af patienterne er blevet tilbudt deltagelse i kliniske forsøg på baggrund af deres genomiske profil. Et lignende setup er ved at blive etableret for børn med kræft.

Frit cirkulerende tumor DNA til follow-up af respons på behandling

Inden for de sidste par år er det blevet klart, at tumorceller udskiller DNA til blodbanen. Tilstedeværelse af frit cirkulerende tumor DNA (fcDNA) er associeret med tumorbyrden, og det cirkulerende DNA betragtes derfor som en slags flydende biopsi, hvor det er muligt at følge niveauet af bestemte mutationer som en indikator for tumorbyrden og dermed for behandlingsresponset. Patienter, der indgår i et forløb med eksperimentel målrettet behandling i Fase 1 enheden, får undervejs i behandlingsforløbet taget særlige blodprøver, som kan bruges til måling af fcDNA. I udvalgte patienter følger vi niveauet af fcDNA samt relevante mutationer og korrelerer disse med behandlingsresponset. Dette vil potentielt kunne bruges som en tidlig markør for resistens overfor behandlingen og kunne bidrage med vigtig forskningsmæssig information om cancerudvikling, spredning og behandlingsresistens.

Funktionelle studier baseret på data fra Fase 1-projektet

En række forskningsprojekter på Afdeling for Genomisk Medicin tager udspring i de genomiske data fra Fase 1-projektet. Bl.a. går vi i dybden med at klarlægge funktionen af forskellige mutationer, der identificeres i tumorer hos kræftpatienter, hvor det er uklart, hvorledes disse mutationer bidrager til sygdommen og til respons på behandling. De funktionelle studier udføres i cellelinjer, hvor specifikke mutanter udtrykkes og karakteriseres i forhold til enzymatisk aktivitet samt effekt på cellevækst og behandlingsrespons. Disse studier vil på sigt kunne bidrage med identifikation af nye potentielle behandlingsmål og resistensmekanismer.

Redaktør