Afdeling for Genomisk Medicin er placret midt i Rigshospitalet for at understøtte kontakten til de kliniske forskere. Foto. Tomas Bertelsen

Forskning

​Placeringen af Afdeling for Genomisk Medicin midt i Rigshospitalet skal understøtte den nære kontakt til de kliniske forskere.  ​Afdeling for Genomisk Medicin lægger vægt på, at samarbejdet med de kliniske afdelinger bidrager positivt til uddannelsen af både speciallæger og yngre læger og derved stimulerer implementeringen af genomisk medicin i patientbehandlingen.​


​​​

Forskning og uddannelse

​​Afdeling for Genomisk Medicin er involveret i projekter med forskere og læger fra mange af Rigshospitalets kliniske centre og Regionens hospitaler samt fra Københavns Universitet og Biotec Research and Innovation Center (BRIC).​

Forskningsprojekter

Projekterne i Afdeling for Genomisk Medicin strækker sig fra grundvidenskabelige problemstillinger f.eks. undersøgelse af genetisk modificerede mus til karakterisering af patientmateriale og udvikling af ny diagnostik.

Publikationer

Se oversigt over nye og gamle publikationer fra Afdeling for Genomisk Medicin - link til forskning.regionh.dk