Genomisk Medicin

Genomisk Medicin giver de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og andre hospitaler adgang til nye teknologier, der gør det muligt at undersøge det samlede genom som led i arbejdet med at udvikling af personlig medicin.