Velkommen til afsnit 5061, Børn og Unge med Infektions- og Organsygdomme

5061 er et sengeafsnit for børn og unge, der har behov for observation, intensiv pleje og behandling under indlæggelsen.

Personalet vil med denne folder gerne byde jer velkommen på afdelingen og give jer informationer om hverdagen på afdelingen.

5061 er et sengeafsnit for børn og unge, der har behov for observation, intensiv pleje og behandling under indlæggelsen. Derudover er børn fra lokalområdet i nogle tilfælde indlagt på afdelingen til behandling, pleje eller observation.

Afsnittet er opdelt i 2 teams: 

 • Team 1: Børn og unge med metaboliske, neurologiske og neurokirurgiske sygdomme.
 • Team 2: Børn og unge med lever- og nyresygdomme, forskellige lungesygdomme samt børn og unge med behov for særlig observation og behandling.

Overnatning

Afdelingen har både enestuer - og tosengsstuer, men uanset hvilken stue I bor på, er der altid plads til, at en forælder er medindlagt. Det er vigtigt, at der altid er en af jer hos barnet eller en anden voksen på stuen, som jeres barn er tryg ved og har tillid til.

Plejeteam

Vi prøver at arrangere det således, at det er de sygeplejersker, der kender jer, der passer jer under jeres indlæggelse. 

Vagtskifte og konferencer

Der er vagtskifte tre gange i døgnet: 

 • Kl. 07.00 – 07.15
 • Kl. 15.00 – 15.15 
 • Kl. 23.00 – 23.15

Der er konference i de to teams hver dag  kl. 0845 til 0930.Her gennemgår læger, sygeplejersker og andre samarbejdspartner de indlagte børn og prioriterer, i hvilken rækkefølge der skal være stuegang.

Stuegang

Tidspunktet for stuegang varierer meget. Hvis i går en tur om formiddagen, er det vigtigt, at I giver besked, så vi kan få fat I jer.

Søskende og besøgende

Søskende er altid velkomne på afsnittet, hvis de er raske. Ønsker jeres barn besøg af kammerater, råder vi til, at I først aftaler dette med personalet.

Det er vigtigt, at pårørende og besøgende ikke kommer i afdelingen, hvis de er forkølede eller er syge af anden årsag, da mange af børnene på afsnittet er let modtagelige for smitte. Af samme årsag er det nødvendigt, at alle besøgende vasker og spritter hænder

Spørg personalet ved mindste tvivl om forkølelse eller anden sygdom.

Besøgstider

Vi har ingen faste besøgstider, men tag venligst hensyn til de andre børn, der er indlagt på afdelingen. Vi anbefaler, at jeres barn får ro og hvile, derfor er det vigtigt at begrænse antallet af besøgende.

Mad til børn

Der er gratis mad til jeres barn og den forælder, der er medindlagt.

Maden er i køkkenet på 6. sal.

Spisetiderne er:

 • Morgen kl. 08:00- 09:30
 • Frokost kl. 11:30 – 12:00
 • Aften kl.17:15 – 17:45

Den anden forælder eller større søskende kan spise med mod betaling. Se priserne i køkkenet. Søskende under 12 år må spise gratis med.

Hvis I mangler noget fra køkkenet efter aftensmaden, skal I kontakte personalet.

Der er et forældrekøkken på afdelingen, men det er begrænset, hvad der kan tilberedes i køkkenet.  

Læs pjecen: ’Mad i BørneUngeAfdelingen’, for at få mere at vide.

Smerter og angst

Når jeres barn er indlagt, vil I opleve, at der skal tages blodprøver eller foretages andre undersøgelser, som kan være ubehagelige for barnet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at mindske ubehaget, og derfor arbejder vi tæt sammen med Børnesmerteenheden for at tilbyde den bedst mulige smertebehandling til jeres barn. Læs mere og få gode råd og viden på www.rigshospitalet.dk/vbs.

Samarbejde i fokus

Vi ønsker at have et godt og respektfuldt samarbejde med jer under jeres indlæggelse. Og for at det bliver så udbytterigt som muligt, er det vigtig at tale om vores gensidige forventninger.

Det er jer, som forældre, der kender jeres barn bedst, derfor er det vigtigt, at I fortæller os, hvordan jeres barn har det, og hvis I oplever ændringer i jeres barns måde at være på.

Det er vigtigt for os, at I fortæller om jeres og jeres barns særlige behov, og jeres daglige rutiner, specielt hvis jeres barn får speciel pleje i hjemmet. Så vi sammen kan lave aftaler om, hvem der fortsætter den særlige pleje, mens I er indlagt.

I forældre vil fortsat have mulighed for at gøre det, I normalt gør derhjemme, såsom give mad, skifte bleer, bade jeres barn, børste tænder, underholde jeres barn osv., med mindre vi aftaler noget andet.

Det kan være en hjælp at bruge tavlen på stuen eller en lille bog til at skrive spørgsmål ned i, samt at notere svarene fra stuegang, så I kan huske det til senere.

Har I spørgsmål til indlæggelsen, til plejen eller behandlingen, så tal endelig med os om det. Det er jeres barn, det handler om.

Hygiejne

Vi anbefaler, at I går i bad dagligt, vasker hænder og skifter tøj hyppigt.

Udover at vi alle sammen vasker hænder, oftere end vi plejer på hospitalet, er det vigtigt, at I beder sygeplejersken om at hente de ting, I mangler og ikke selv tager noget fra skabene/rummene på afdelingen.

Der er rengøring på stuen hver dag. Det vil være en stor hjælp hvis I har ryddet især gulvet så de nemmere kan komme til.

Isolation

Hvis barnet er isoleret, gælder særlige regler, som sygeplejersken vil informere jer om. Er I i tvivl, så spørg endelig.

Aktiviteter for børn inder indlæggelsen

Børn op til skolealderen

Der er én pædagog tilknyttet afdelingen, som kan være behjælpelig med at finde noget legetøj og aktiviteter, der passer til jeres barns alder.

Børn i skolealderen

På Rigshospitalet er der undervisningstilbud til de indlagte børn samt deres søskende. Skolen ligger i forhallen ved opgang 4, og den har åbent fra kl. 9-11 på hverdage. Kan jeres barn ikke forlade afdelingen, tilbyder vi undervisning på sengestuen. Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i jeres barns egen ugeplan og bøger, så husk uni-login og evt. skoletaske! Skolen kan kontaktes enten ved henvendelse til personalet på afdelingen.

Unge 13 – 24-årige

I forhallen ligger ungecafeen HR BERG. Det er et sted, hvor de unge kan mødes og lave forskellige aktiviteter. De ansatte på HR BERG har i dagtiden mulighed for at komme op på afdelingen og besøge den unge på stuen. Læs evt mere på www.ungdomsmedicin.dk

På vores ”Ungetavle” er der opslag om de tilbud, der er til de unge.

”De hjælper også”

Nogle gange kan I som forældre have brug for at dele jeres tanker og følelser med andre end os på afdelingen eller jeres nærmeste. Nedenfor er en oversigt over de personer, I bl.a. kan få hjælp fra:

Psykolog

Vi har mulighed for at henvise jer til psykolog.

Kirke og præst

Vi kan kontakte en af hospitalets præster eller Imam, der også vil hjælpe med støtte og krisehjælp fra et menneske, der kender til jeres kulturelle og religiøse baggrund. Alle har tavshedspligt. I stueetagen er der både bederum og kirke.

Patientvejleder

Rigshospitalet har en patientvejleder, der kan hjælpe jer med vejledning om jeres rettigheder

Socialrådgiver

Hvis I har brug for hjælp til at søge om tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af udgifter i forbindelse med indlæggelsen, kan vi henvise til socialrådgiver.

Grønland og Færøerne

Hvis I kommer fra Færøerne eller Grønland, er der en patientvejleder derfra, der gerne vil hjælpe jer.

Andre praktiske ting

Mobiltelefoner

I må gerne bruge mobiltelefoner og computere på afdelingen. I kan få en kode til Rigshospitalets netværk ved at spørge sekretæren eller sygeplejerskerne.

Parkering

Det er ofte ganske vanskeligt at finde parkering ved Rigshospitalet, så kom i god tid.

 • Der er fri parkering på Rigshospitalets område på hverdage mellem kl. 14.45-6.30 samt i weekender og på helligdage.
 • Det er ikke muligt at få parkeringsbilletter på 5061.
 • Easy-Park billetter, som kan trækkes i automaterne ved offentlig vej, kan ikke bruges på Rigshospitalets område.

For parkeringsmuligheder se: www.rigshospitalet.dk/praktisk-information/transport/sider/parkering-paa-blegdamsvej.aspxj.

Indkøbsmuligheder

Der er en café, 7/11 og Espresso House i stueetagen mellem opgang 2 og 3. Der er en Netto på Blegdamsvej 18 og Irma i Ryesgade 60

Overflytning til andre afdelinger

Når jeres barn er i bedring, kan I opleve at blive overflyttet til en anden afdeling. Dette kan foregå på alle tidspunkter af døgnet, men vi forsøger så vidt muligt, at det ikke foregår om natten, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Hvis I er overflyttet fra andre afdelinger til 5061, kan I opleve, at der er forskel i rutiner og forventninger. Igen er det vigtigt at I spørger os.

Udskrivelse og kontakt

Når I bliver udskrevet, får I udleveret en liste, der viser den medicin, jeres barn får, så I kan se, hvilken medicin jeres barn/den unge skal have hjemme.

Jeres læge får tilsendt et udskrift af jeres indlæggelse.

Inden 24 timer efter udskrivelse er I, altid velkomne til at ringe ind til os.

Efter 24 timer skal I ringe til egen læge i åbningstiden og efter lukketid ringe til akuttelefonen 1813 og blive visiteret derfra.

Redaktør