Parkering på Blegdamsvej

Parkeringsmulighederne er desværre stærkt begrænsede. Vi opfordrer til at benytte offentlig transport, cykel eller taxa. Husk at der er betalingsparkering på kommunale veje rundt om Rigshospitalet. Hold øje med skiltning på området.

Parkeringsregler 

Der er opsat skilte, der angiver parkeringsreglerne på hospitalets matrikel. Vær opmærksom på, at du skal betale for at parkere på offentlig vej i Københavns Kommune.

Her skal du betale for parkering: 

  • Juliane Maries Vej 
  • Frederik V's Vej 
  • Edel Sauntes Allé
  • Blegdamsvej  

Ambulante (ikke indlagte) patienter

Er du patient, og skal du til kontrolbesøg på et ambulatorium, må du parkere på Rigshospitalets patientparkering, hvis din samlede behandlingstid er over 2 timer og du har fået udleveret en én-dagsparkeringsbillet fra ambulatoriet/afdelingen.

Parkeringsbilletten gælder alle dage 00.00 - 24.00. Billetten gælder også til parkeringshuset på Frederik V’s Vej. 

Når du henter billetten i ambulatoriet, skal du sætte p-skiven og være tilbage inden for 30 minutter.​ 

Er du patient og er dit besøg på hospitalet under 2 timer, kan du benytte de P-pladser der er til højre for hovedindgangen. Her må man sætte sin P-skive i 2 timer. Skiltene her er markeret med en blå stribe i toppen.

Patienter, der har bil med handicapskilt må frit parkere på pladser afmærket til handicap-parkering. Er pladserne optaget, må bilen med gyldigt handicapskilt parkeres på hospitalets øvrige parkeringspladser - dog ikke på specielt afmærkede pladser til fx. ambulance, politi og taxa.​

Indlagte patienter, pårørende og gæster

Patienter, der skal indlægges, samt pårørende og øvrige gæster, kan desværre ikke parkere på Rigshospitalets område i længere tid. 

Efter kl. 15.00 er det dog muligt at stille sin P-skive på Patientpladserne, dette giver ret til 2 timers parkering på disse pladser fra kl. 15.00 - 06.30

Parkeringshuset

Parkeringshuset kan benyttes af personale med gyldig parkeringstilladelse og patienter med gyldig én-dagsparkeringsbillet (se afsnit om ambulante patienter).

Det er også muligt at betale for parkering i P-huset i tidsrummet 15.00 - 06.30 på alle hverdage, samt hele døgnet i weekenden.

Prisen er 14 kr. pr. time og betales via EasyPark (områdekode 4346)

Sygetransportpladser

Sygetransportpladser må kun bruges af dem, der er godkendt til sygetransport for Region Hovedstaden.

Aften, weekender og helligdage

Der er 2 timers parkering på Patientpladserne for alle i tidsrummet kl. 15.00 - 06.30 mandag - fredag, samt hele døgnet i weekenden. 

Undtaget er de tre øverste etager i P-huset, som kun er til medarbejdere med parkeringstilladelse, samt særlige afmærkede pladser, fx sygetransport og handicapparkering m.m.

Offentlige veje omkring Rigshospitalet​

Juliane Maries Vej, Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé er offentlige veje, hvilket betyder, at du skal købe p-billet for at holde der, og at der holdes opsyn af kommunens p-vagter. Blegdamsvej er også offentlig vej.

EasyPark billetter, som kan købes i automaterne ved de offentlige veje, kan ikke bruges på Rigshospitalets matrikel.  

Parkeringskontrol

Vær opmærksom på, at der går parkeringsvagter på området. Ved overtrædelse af parkeringsreglerne, kan du risikere at modtage en kontrolafgift. Prisen for ikke at følge reglerne er 650 kr. ved ”normale” overtrædelser og 1300 kr. ved parkering på en handicapplads uden gyldigt handikapkort.  

Kontakt og klagemulighed

Har du spørgsmål vedrørende en kontrolafgift, eller ønsker du at klage over en kontrolafgift skal du kontakte parkeringsoperatøren, Parkzone A/S 

Du kan skrive til deres juridiske afdeling via deres kontaktformular på ParkZone.dk

Bemærk at henvendelser vedr. kontrolafgifter ikke behandles telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Øvrige henvendelser vedrørende parkering skal ske til:

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Lyskær 13A,
2730 Herlev

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.       
 
 Klik her for at sende sikker digital post til Parkeringsadministrationen

 
Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

 

Redaktør