Velkommen til Afdeling for Kræftbehandling, Brystkræft, klinik 4262

Denne information er til pårørende af kræftpatienter.

Information til pårørende

At være pårørende til en kræftpatient

Når et menneske får kræft, påvirker det ikke alene den enkelte, men hele familien og det tætte netværk. I den forbindelse har mange brug for støtte til at klare ændringer af både psykisk, social og fysisk karakter. Som pårørende kan det opleves vanskeligt både at skulle støtte den syge og samtidig få en forandret hverdag til at fungere. Mange spørgsmål, tanker og følelser dukker op, og det kan i den situation være godt at have nogle at tale med og støtte sig til.

Samtaler og information

Der vil igennem sygdoms- og behandlingsforløbet være samtaler mellem læger, sygeplejersker, patienten og jer som pårørende. Nogle samtaler er vigtigere for pårørende at deltage i end andre. Vi foreslår, at du/I som pårørende deltager ved:

  • Første samtale i Afdeling for Kræftbehandling, der oftest vedrører information om behandling.
  • Samtaler om effekt af behandling.
  • Samtaler ved afslutning af behandlingsforløb.

Det er patienten, der bestemmer, om du som pårørende kan deltage i samtalerne. Vores anbefaling er, at en nær pårørende så vidt muligt deltager, da der bliver talt om mange ting og givet informationer, der har betydning for Jer. Vores erfaring er også, at det kan være svært for patienten at huske og holde rede på alle informationer og aftaler.

Når en samtale er planlagt med patienten, vil det være patienten, som informerer dig som pårørende om tid, sted og formål.

Det er vigtigt, at du som pårørende gør dig nogle tanker om, hvad du har brug for at få talt om. Det kan være en god ide at skrive dette ned før samtalen. Drøft også med patienten, hvilken rolle han/hun mener, du skal have under samtalen. Skal du hjælpe med at stille spørgsmål? Skrive svar ned? Eller skal du deltage for at lytte? Sådanne ønsker og forestillinger kan være meget forskellige fra person til person.

Nogle gange får vi spørgsmålet, om man som pårørende kan få en samtale med en læge eller sygeplejerske, uden at patienten deltager. Det kan godt lade sig gøre, men kun hvis patienten er vidende om det og har accepteret det. Oftest er det dog helt naturligt, at både patient og pårørende deltager i samtalerne.

Du kan altid henvende dig til os, hvis du får behov for at tale med nogen om din situation som pårørende og de vanskeligheder eller tanker, du har. Vi vil så bestræbe os på, at du kan tale med en læge eller sygeplejerske, og at I sammen finder ud af, hvilken hjælp eller støtte du kan have glæde af. Alle patienter har tilknyttet en professionel kontaktperson (en læge og en sygeplejerske), som har et særligt ansvar for patienten, og det vil derfor være naturligt, at du taler med kontaktpersonen.

Børn/unge som pårørende

Børn og unge er velkomne i klinikken. Vi hjælper gerne med rådgivning i forhold til det enkelte barn, for eksempel hvordan du kan forklare barnet/den unge om sygdommen, og hvis du ønsker at have dit barn med til samtale/behandling. Børn kan i forskellige grader blive påvirket, når en forælder bliver syg. Der er flere hjemmesider og pjecer om børn som pårørende. Du kan af personalet få udleveret pjecen ”Rådgivningstilbud til familier med børn og unge”, hvor vi har udarbejdet en oversigt over de hyppigst anvendte. Der findes en udendørs legeplads i Rigshospitalets have samt legeområde ved Cafeen og i biblioteket.

Praktiske oplysninger

Hensyn til andre patienter

Hvis I er mange pårørende, bedes I tage hensyn til andre patienter.
Du kan af og til blive bedt om at forlade patientstuen, hvis hensynet til med-patienten kræver det.

Hygiejne - brug af håndsprit

Af hensyn til hygiejnen i afsnittet er det ikke tilladt for pårørende at komme i afsnittets køkken, tøj- og varedepoter og lignende steder. Vi opfordrer til god håndhygiejne, og at du anvender håndsprit fra de tilgængelige spritdispenserer eller spritservietter.

Internetadgang

Der er gratis internetadgang på Rigshospitalet.

Sådan gør du

  • Vælg RegHGaest under trådløse netværk på din mobil, pc eller tablet
  • Åbn internettet 
  • Indtast dine oplysninger og log på

Parkering

Ved parkering i forbindelse med ambulant behandling, der tager over to timer, kan patienten få udleveret en patientskrabebillet ved at henvende sig i receptionen i Brystkræft, klinik 4262. Det er tilladt at parkere på Rigshospitalets patientpladser i 30 minutter for at afhente en patientskrabebillet. Patientskrabebilletten kan kun bruges én gang. Selvom du får udleveret en patientskrabebillet, er dette ikke en garanti for en plads. Læs mere på Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk/praktisk-information/find-vej-og-parkering/Sider/parkering-paa-blegdamsvej.aspx

www.rigshospitalet.dk/praktisk-information/find-vej-og-parkering/Sider/parkering-paa-blegdamsvej.aspx

Parkeringsadministrationen kan kontaktes på: parkering-rh@rh.regionh.dk

Såfremt alle vores patientpladser er optaget, har vi kun mulighed for at henvise til de offentlige veje, hvor der er opsat parkometre. For parkering og langtidsparkering - læs om mulighederne på www.kk.dk/da/borger/trafik/parkering

www.kk.dk/da/borger/trafik/parkering

Forløbskoordinator

I nogle tilfælde kan behandlingsforløbet involvere flere afsnit. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller andet i ventetiden mellem de forskellige undersøgelser eller behandlinger, er det muligt at kontakte en forløbskoordinator, som vil kunne svare – eller finde svar på dine spørgsmål. Det afsnit, der står for den primære behandling, kan oplyse navn og telefonnummer til en forløbskoordinator.

Præst - kirke/bederum

Rigshospitalet har fire præster, som står til rådighed for patienter og pårørende til samtale og kirkelige handlinger.
Alle patienter og pårørende kan henvende sig til Rigshospitalets præster - uanset medlemskab af folkekirken og religiøs overbevisning. Du kan kontakte præsterne direkte eller gennem personalet.

Hospitalspræsterne træffes normalt kl. 9.00 - 15.00:

  • Hospitalspræst Christian Busch, tlf. 35 45 48 28 christian.busch@rh.regionh.dk
  • Hospitalspræst Malene Graeser, tlf. 35 45 07 95 malene.graeser@rh.regionh.dk
  • Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, tlf. 35 45 48 03 lotte.blicher.moerk@rh.regionh.dk

Hvis du ønsker kontakt til en imam, kan personalet formidle kontakten.

Kirkerum og bederum er tilgængeligt døgnet rundt. Du finder dem i stueetagen mellem opgang 4 og 5.

Psykolog

Hvis du har behov for psykologhjælp, henviser vi til Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter i dit lokalområde. Psykologhjælp kan ligeledes bevilges via sygesikringen, hvilket kræver en henvisning fra din egen læge.

Socialrådgiver

Hvis du har brug for kontakt til en socialrådgiver, opfordrer vi dig til at kontakte din kommune. Vi har i Afdeling for Kræftbehandling tilknyttet en socialrådgiver, som kun i begrænset omfang kan yde støtte til patienter og pårørende. Kontakt personalet, hvis du har brug for det.

Rådgivning og støttemuligheder for pårørende

Husk, at der skal skabes tid og rum for, at du også selv kan få luft for dine tanker og få talt om det, der trænger sig på. Det kan være godt at tale sammen, og måske med et familiemedlem, en god ven, en kollega eller med patientorganisationer, der har rigtig mange gode tilbud for pårørende. 

På afsnittets opslagstavle kan du se forskellige tilbud til dig som pårørende.

På Rigshospitalets hjemmeside vil du under Afdeling for Kræftbehandlng finde vejledning til pårørende -  
www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/kraeft-og-organsygdomme/kraeftbehandling/paaroerende/Sider/default.aspx

www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/kraeft-og-organsygdomme/kraeftbehandling/paaroerende/Sider/default.aspx

I ”Patientguiden” på Region Hovedstadens hjemmeside er der en ”Pårørendeguide” med gode råd til pårørende -www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/Sider/default.aspx

www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/Sider/default.aspx

Hjælp i din kommune

Kommuner tilbyder forskellige tilbud om støtte til pårørende. Du kan undersøge, hvilke din kommune tilbyder på www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/ og søg fx under ’kræft’ og under ’rådgivning og støtte’. Kontakt evt. kontaktperson og forhør nærmere om der er tilbud til pårørende. 

www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/

Kræftens Bekæmpelse 

Du kan som pårørende se, hvad Kræftens Bekæmpelse lokalt har af aktuelle tilbud til pårørende på
www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/.
Vær opmærksom på, at der på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside er tilbud til pårørende i form af cancerforum, brevkasse mv.

www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/
www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/

Det er ligeledes muligt at læse om gode råd til pårørende på hjemmesiden www.cancer.dk/hjaelp-viden/rad-til-paroerende/

www.cancer.dk/hjaelp-viden/rad-til-paroerende/

Du har endvidere mulighed for at ringe til Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning på tlf. 80 30 10 30.

Vi anbefaler, at du læser pjecen fra Kræftens Bekæmpelse: ”Et liv som pårørende”, som uddeles til pårørende ved første besøg i Afdeling for Kræftbehandling. Du kan også finde den i pjecestanderen i afsnittet.

Danske Patienter er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Her findes ligeledes en hjemmeside tilegnet de pårørende - www.danskepatienter.dk/temaer-projekter/temaer/paaroerende.

www.danskepatienter.dk/temaer-projekter/temaer/paaroerende

Ældresagen har en hjemmeside for pårørende, hvor der er en bred vifte af tilbud om vejledning og støtte - www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/paaroerende.

www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/paaroerende.

Hjælp fra Netværk

Der er udarbejdet forskellige Apps, hvor du og din syge pårørende kan strukturere hjælp fra familie og venner:

Sammenholdet

Sammenholdet er en app, der er udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Den gør det nemmere at kordinere og fordele de daglige, praktiske opgaver mellem et netværk af pårørende. Med appen kan du sammen med den syge oprette et lukket netværk, hvori I inviterer udvalgte venner, familiemedlemmer og bekendte som hjælpere. Herefter opretter du de praktiske opgaver, der er vigtige for jer og får dem koordineret og fordelt imellem jer. Appen giver også mulighed for at opdatere på sygdomsforløbet, så du ikke skal bruge tid på at informere alle pårørende en ad gangen. 
Læs mere og download appen på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/sammenholdet-app/

www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/sammenholdet-app/

Relabee

Relabee er en app, der opretter dit netværk af hjælpere og hjælper med at give overblik, samle jeres kommunikation, organisere aftaler og uddelegere opgaver. Du kan koordinere aftaler, dele viden omkring sygdomsforløbet, fortælle nyheder og give beskeder til alle på én gang. Samtidig får dit netværk mulighed for at byde ind med hjælp i forhold til praktiske gøremål. Appen indeholder også en behandlingskalender, der kan gøre det nemmere at holde styr på aftaler, diagnoser, beskeder, behandlere og behandlinger. Læs mere og download appen på Relabees hjemmeside www.relabee.com

www.relabee.com

Klager

Hvis du ønsker at klage over pleje, behandling eller andre forhold i hospitalet, råder vi dig i første omgang til at tale med personalet i afsnittet. Er dette ikke tilstrækkeligt, har du mulighed for at henvende dig til patientvejlederne. Rigshospitalets patientvejledere træffes på tlf. 35 45 55 90 eller ved personlig fremmøde mandag til torsdag kl. 10.00-13.00 i Rigshospitalets forhal ved hovedindgangen. I træffetiden afholdes kortere samtaler.

Redaktør