Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Ansigt, Knogler og Led - Indlæggelse og operation

Værd at vide om indlæggelse og operation på afsnit 3081-3084.

Velkommen til børn, unge og forældre.

Vi er et afsnit, der tager sig af børn og unge i alderen fra 0 år til og med 17 år med behov for operation inden for følgende kirurgiske specialer:

  • Plastikkirurgi
  • Kirurgi i Bevægeapparatet
  • Øre-næse-hals kirurgi
  • Kæbekirurgi
  • Øjenkirurgi

Sengeafsnit for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Ansigt, Knogler og Led ligger på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, opgang 3, 8. sal.

Parkering

Det er desværre ikke muligt at parkere gratis på Rigshospitalets område, når man er indlagt eller på besøg i afsnittene. Der henvises til parkering mod betaling på offentlig vej eller offentlig transport. Læs mere om regler for parkering på Rigshospitalets hjemmeside.

Kontakt

I kan kontakte afsnittene i dagtimerne på følgende telefonnumre:
35 45 30 83 - kirurgi i bevægeapparatet
35 45 30 84 - plastikkirurgi, øre-næse-hals kirurgi, kæbekirurgi og øjenkirurgi

Vigtig information om MØDETIDSPUNKT for operation

Nogle børn møder til operationsforberedelse i afsnittet dagen før operation, andre bliver forberedt til operation ved det første hospitalsbesøg (forundersøgelse) og møder først i afsnittet på operationsdagen.

Hvis alt er gjort klar, og I møder i afsnittet på operationsdagen, skal I ringe til afsnittet dagen før mellem kl. 14.00 og 15.00 på telefonnummer 3545 3084 (tast 1 for sygeplejerske).

Under telefonsamtalen får I information om mødetidspunkt, forventet operationstidspunkt og retningslinjer om faste og tørste samt vejledning om EMLA-plaster (lokalbedøvelse) på operationsdagen. Vær opmærksom på at købe EMLA-plaster til begge håndrygge og Panodil inden I møder til operation.

Operationstid og ventetid

I kan opleve ventetid på operationsdagen, fordi det er umuligt at forudsige, præcist hvor lang tid en operation tager. Derfor er det oplyste operationstidspunkt vejledende.

Faste og tørste

Jeres barn kan kun blive opereret, hvis de oplyste faste- og tørstetider er overholdt.

Som hovedregel gælder følgende faste- og tørsteregler:

  • Barnet må spise mad op til 6 timer før operationen
  • Spædbørn må ammes op til 3 timer før operationen
  • Spædbørn må få modermælkserstatning op til 4 timer før operationen
  • Barnet må indtage klare væsker (vand, saft, filtreret æblejuice) indtil 1 time før operationen. Barnet bør opfordres til at drikke ind til en time før operationen, da det kommer sig bedre, hvis det har fået godt med væske.

Hvis operationstidspunktet trækker ud, er vi opmærksomme på at tilbyde klare væsker, så længe det er muligt. Dette er dog en individuel vurdering, som personalet foretager.

Temperaturmåling

Det er vigtigt, at I måler barnets temperatur om morgenen på operationsdagen. Det skal om muligt måles med termometer i numsen, da dette giver det mest retvisende resultat. Er temperaturen 38 grader eller derover, skal I kontakte afsnittet.

Patientsikkerhed

Af hensyn til patientsikkerheden får Jeres barn et identifikationsarmbånd på under indlæggelsen. Armbåndet skal forblive på under hele indlæggelsen.

Besøg

I afsnittene har vi ikke faste besøgstider. Det er op til den enkelte familie at vurdere, hvornår på dagen det passer at få besøg. Det kan være gavnligt for både den indlagte og forældre at få besøg og adspredelse. Vi beder jer om at tage hensyn til de andre indlagte børn. Hvis I har længerevarende besøg eller besøg af mere end én person, beder vi jer benytte vores familiestue af hensyn til de andre på stuen. Vi opfordrer til at besøgende forlader afsnittet klokken ca. 22.00 af hensyn til børnenes søvn. Hold jer opdateret på Rigshospitalets hjemmeside i forhold til gældende COVID-19 restriktioner.

Dagligdagen på afsnittet

I, som forældre eller værge, er de vigtigste personer for jeres barn, når de er indlagt. I er vores tætte samarbejdspartnere og vi inddrager jer i plejen af jeres barn. Vi får det bedste samarbejde, hvis I fortæller os, hvad I tænker, ønsker og har erfaring med, så vi kan støtte jeres barn gennem indlæggelsen. Sørg for at tale med jeres barn og hinanden om forløbet både inden, undervejs og efter indlæggelsen.

Sygeplejerskerne, der skal være på arbejde i dagtiden, møder kl. 07.00. Her aftaler de, hvem der passer hvilke børn. Vi forsøger så vidt muligt at prioritere, at det er de samme sygeplejersker, der passer jeres barn gennem hele indlæggelsen. 
Om morgenen mellem kl. 08.00 - 09.00 mødes sygeplejerskerne med lægerne. Her drøfter de pleje og behandling for de indlagte børn. Mellem kl. 09.00 og 12.00 er der stuegang for de børn, der har behov for det. Fortæl sygeplejersken, hvis I har behov for at tale med lægen.

Overnatning

Hvis I møder til forberedelse dagen før operation, må I gerne tage hjem og sove natten inden operationsdagen, hvis I ønsker det. Når man er indlagt, er det muligt at have én forælder medindlagt.

Alle patientstuerne i afsnittene er toseng-stuer, fraset to enestuer, som er forbeholdt børn og unge i isolation. Vi oplever, at det giver børnene og de unge en god oplevelse at dele stue med en anden patient. Ligeledes gavner det forældrene at have nogle andre forældre at tale med. Afsnittene modtager akutte patienter og vi kan derfor ikke garantere, at I ligger på den samme stue hele indlæggelsen.

Hvis der er behov for overnatning til én anden forælder eller pårørende, er der mulighed for at bestille et værelse for egen betaling på Patienthotellet. Kontakt Patienthotellet på 3545 2828 hverdage efter kl. 20.00. Ring gerne i god tid, da der er stor efterspørgsel på værelser.

Der er toilet på alle stuer og flere baderum på afsnittene. Der er ligeledes TV, Wi-Fi og PlayStation på de fleste stuer. For at have lyd på Tv’et, skal I selv medbringe et sæt høretelefoner eller købe i Rigshospitalets 7-Eleven. Medbring også gerne egen PC, tablet eller lignende.

Mobiltelefoner må gerne være tændt på afsnittene. Det er tilladt at føre kortvarige samtaler og sende sms-beskeder, men vi beder jer om at have telefonen på lydløs af hensyn til de andre patienter. Ligeledes opfordrer vi til ikke at tale i telefon på gangene, men at gå ind i familiestuen.

Søvn

Det er afgørende for jeres barns velbefindende at få så meget søvn som muligt. Om natten forsøger vi at være så stille som muligt og udføre så få plejeopgaver som muligt. Men af hensyn til patientsikkerheden er der en række forholdsregler, vi skal følge. Det betyder, at vi også om natten skal skanne jeres barns identifikationsarmbånd for at sikre, at vi giver den rette medicin til den rette patient. Der kan også være andre procedurer, som skal udføres om natten, som giver lidt støj, lys og uro på stuen.

Forplejning

I afsnittene er der mad til indlagte børn og unge samt den medindlagte forælder. Søskende under 12 år vil ligeledes kunne få mad fra buffeten.

Afsnittenes buffet har åbent:
Morgenmad kl. 8.00-8.30
Frokost kl. 12.00-12.30
Aftensmad kl. 18.00-18.30
Hvis I har behov for særlig kost (allergier, intolerance, specialdiæter, religiøse forhold og lignende), er det vigtigt, at I husker at informere personalet i god tid, så vi kan nå at bestille den nødvendige kost.

I afsnittene er der kaffe, te og kakao, som I er velkomne til at benytte jer af. I forældrekøkkenet kan I opbevare mad i køleskabet og benytte mikroovn og elkedel. I Rigshospitalets stueetage finder I Café Arcaden, 7-Eleven og Espresso House, hvor I har mulighed for at købe diverse mad og drikke.

Aktiviteter for børn og unge

Sengeafsnittet har et aktivitetsrum og et værksted, hvor børn og unge kan fordybe sig under indlæggelsen. Der må ikke spises eller drikkes i aktivitetsrummet og værkstedet, og vi beder jer hjælpe os med at holde rummet pænt og ordentligt. Afsnittet har en socialpædagog, som i hverdagene laver aktiviteter med de indlagte børn og unge. Læs mere på Rigshospitalets hjemmeside om tilbud til børn og unge.

Kørsel/transport

Benytter I jer af regionens tilbud om kørsel til og fra hospitalet, skal I selv bestille dette. Får I udleveret hjælpemidler (kørestol, bækkenstol eller lignende) under indlæggelsen, er det eget ansvar at få transporteret disse hjem, da de ikke kan være med i hjemtransporten. Det gælder også egen kørestol, hvis I skal hjem med liggende transport.

Efter udskrivelse

Hvis I får akut brug for hjælp, skal I kontakte akuttelefonen 1813/vagtlægen eller ringe 112.

Hvis I oplever, at jeres barn har gener efter operation, eller I har spørgsmål i relation til operationen, er I velkommen til at kontakte sengeafsnittet indenfor de første 24 timer efter udskrivelsen. Har I spørgsmål relateret til operationen i de efterfølgende dage, kan I i dagtimerne kontakte den klinik, hvor I var til forundersøgelse. I kan altid kontakte os gennem Min Sundhedsplatform eller kontakte egen læge. 

Få adgang til dit barns eller plejebarns journal

Du kan få adgang til dit barns journal i Min Sundhedsplatform. Barnet skal være under 15 år, og du skal have forældremyndighed over barnet. Plejeforældre kan også få adgang, hvis forældremyndighedsindehaverne har givet fuldmagt til dette. Du skal udfylde en fuldmagt og aflevere den til personalet i den afdeling, som barnet er tilknyttet.
Få mere information på www.minsundhedsplatform.dk/fuldmagt

Redaktør