Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Afdelingen for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (BUKIR) tager sig af og børn og unge, der skal opereres. Både før, under og efter operationen. Vi vægter inddragelsen og samarbejdet med børn og deres forældre højt og arbejder målrettet med patient- og familiecentreret pleje og behandling for i fællesskab at finde frem til det forløb, der er det rette for den enkelte.

Vores afsnit og enheder skifter navn. Derfor kan du i en periode møde både de gamle og de nye navne.

Afdelingen er opdelt i to hovedafsnit og for at finde de informationer, du har brug for, er det vigtigt, at du klikker ind på det relevante herunder: