Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (BUKIR) tager sig af og børn og unge, der skal opereres. Både før, under og efter operationen. Vi vægter inddragelsen og samarbejdet med børn og deres forældre højt og arbejder målrettet med patient- og familiecentreret pleje og behandling. ​Vores målsætning er at inddrage familierne, børnene og de unge i alle beslutninger og prioriteringer omkring behandlingsforløbet, for i fællesskab at finde frem til det forløb, der er det rette for den enkelte.