Om indholdet i Patientguiden

​Hvem har udarbejdet og har ansvaret for indholdet på Patientguiden?  Få svaret her.

Louise Gudmand er patientvejleder og fortæller her om, hvem der udgiver og har udarbejdet indholdet i Patientguiden.

Ansvar og drift

Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden har ansvaret for Patientguiden og den daglige drift . 

Redaktør af Patientguiden 

Patientguidens redaktør udarbejder, opdaterer og kvalitetssikrer indholdet. Patientguidens redaktører er journalist og sygeplejerske Mette-Marie Medelby Davidsen og kommunikationskonsulent Morten Kierkegaard.

Udarbejdet af fagfolk

Indholdet i Patientguiden er udarbejdet af redaktør Mette-Marie Medelby Davidsen i samarbejde med fagfolk på området eller på baggrund af eksisterende materiale på regionens og hospitalernes hjemmesider.

Apps i Patientguiden

I Patientguiden finder du inspiration til apps, som vi mener kan være relevante at bruge. Du finder links til apps, som er udgivet af Region Hovedstaden, andre offentlige myndigheder, patientforeninger og private virksomheder. 

Du skal være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for brugen af de apps, som du henter. De apps, som Region Hovedstaden ikke udgiver, påtager Region Hovedstaden sig intet ansvar for fejl, indhold, for nogen form for brug eller anvendelse af appen, samt udgiverens opbevaring og behandling af data.

Hvis du har spørgsmål til en app, skal du kontakte udgiveren af appen.

En stor tak 

Indholdet er udviklet og kvalitetssikret af erfarne fagfolk, patienter og pårørende. 

 • Anna-Karina Dyregaard, aftenteamleder i Tårnby Kommunes Hjemmepleje
 • Ann Liza Egesberg Bøhme, chefkonsulent, Enhed for hospitalsplanlægning, Region Hovedstaden
 • Anne Diemer, pårørendekonsulent
 • Anne Grønbo Alm, hjemmesygeplejerske i Allerød Kommune
 • Anette Juhl Skov, afdelingsleder i Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns kommune 
 • Bente Clausen, pårørenderepræsentant 
 • Birgitte Harrild, sundhedskonsulent, Allerød kommune
 • Bjørn Perrild, praktiserende læge
 • Charlotte Demant, specialkonsulent, Københavns kommune
 • Charlotte Olsen, sektionschef, Enhed for Patientvejledning og Sygehusvalg, Region Hovedstaden
 • De sundhedsfaglige Råd v Lars Kinnerup, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Finn Rønholt, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hanne Vig Flyger, chef for sundhedshuset i Helsingør Kommune
 • Helle Alsbæk, konsulent, Klinisk Biokemisk afdeling, Nordsjællands Hospital
 • Helle Busck, ledende socialrådgiver Frederiksberg Hospital
 • Helle Neel Jacobsen, farmaceut på Farmakologisk afdeling Bispebjerg/Frederiksberg Hospital
 • Helle Tingrupp, hospicechef på Diakonissestiftelsens Hospice
 • Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital
 • Henriette Bager, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Inger Margrete Siemsen, sundhedsfaglig chefkonsulent, Region Hovedstaden
 • Jesper Ottosen, praksiskonsulent på fysioterapiområdet, Region Hovedstaden 
 • Julie L.L. Kofoed, patientrepræsentant 
 • Kamilla Walther, specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Karin Spangsberg Kristensen, projektleder og fysioterapeut, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet
 • Karina Aga Sachse, chefkonsulent, Kompetencecenter for Patientoplevelser
 • Katrina Pitt Winther, projektchef, Enhed for Patientinddragelse, Finsenscenteret
 • Katrine Lyders Johansen, fysioterapeut, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev Hospital
 • Kristoffer Bastrup-Madsen Marså, overlæge på urologisk afdeling på Herlev Hospital
 • Lasse Sveistrup, specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Lena Salomon, samordningskonsulent, Bispebjerg Hospital 
 • Lisbet Rostgaard Andersen, sundhedsfaglig konsulent og risikomanager, Enhed for Patientsikkerhed og sundhedsjura, Region Hovedstaden
 • Lone Smidstrup Friis, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet
 • Lotte Blicher Mørch, præst på Rigshospitalet 
 • Louise Basse Friediger, Specialkonsulent i afdeling for det Nære Sundhedsvæsen i Københavns kommune
 • Louise Kambjerre Scheel, juridisk specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Louise Gudmand, patientvejleder i Region Hovedstaden
 • Marie Kristine Schultz, samordningskonsulent, Rigshospitalet 
 • Marie Smed, specialkonsulent, Center for Region Udvikling i Region Hovedstaden
 • Martin Larsen-Holst, ergoterapeut og fagligkoordinator i Tårnby Kommune
 • Mette Schaap Nygaard, konsulent og risikomanager på Herlev og Gentofte Hospital
 • Mette Skat Mølholm, specialkonsulent, Enhed for Praksisoverenskomster, Region Hovedstaden
 • Michael Thamdrup, faglig koordinator, Tårnby kommune
 • Michala Jessen, specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Michelle Birknow, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Mogens R Lynggaard, ergoterapeut B.Oc.T., klinisk underviser i ergoterapi, Bispebjerg Hospital
 • Nina Brünés, faglig konsulent for socialsygeplejerskerne
 • Nina Kjærgaard Hansen, farmakonom, Klinisk Farmaceutisk Service, Bispebjerg Hospital
 • Pauline Thomsen, forløbskoordinator, Rigshospitalet
 • Pernille Faurschou, chefkonsulent Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Pernille Olesen, Center for HR, Region Hovedstaden
 • Perle Darsø, overlæge Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Region Hovedstaden
 • Pia Hansen, Centerleder på Helsingør Rehabiliterings og træningscenter
 • Sara Frøslev Nielsen, sundhedsfaglig konsulent, Københavns kommune
 • Sebastian Stein, systemforvalter, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
 • Signe Maria Thorup, juridisk specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Ulla Maibritt Rasmussen, forløbskoordinator og tidligere leder af palliativt team på medicinsk afdeling på Bornholm Hospital
 • Vibeke Malmos, patientrepræsentant
Redaktør