Jura ifm. tv-og fotooptagelser

Rigshospitalet er åbent for pressens adgang, men dele af hospitalet er ikke frit tilgængeligt for alle. Det gælder både sengeafsnit, abulatorier, venterum og lign., hvor patienterne opholder sig, og det gælder også personalerum, møderum og lignende, hvor personale opholder sig.

Billedoptagelser af patienter

Rigshospitalet er ikke et frit tilgængeligt sted, og alle optagelser med eksterne fotografer eller producenter kræver derfor tilladelse fra den lokale ledelse og/eller afdelingen for Kommunikation og Presse og skal følge nedenstående retningslinjer.
 

Eksterne optagelser

Ved optagelser foretaget af eksterne filmhold/fotografer, som ikke produceres til Rigshospitalets egne kanaler, SKAL patienten afgive skriftligt samtykke til den eksterne producent, som skal sikre sig, at patienten medvirker frivilligt efter at have modtaget grundig information om formål, frivillighed, omfang og distribution.

Rigshospitalet skal sikre, at patienten er indforstået med at deltage, og Rigshospitalet kan være med til at formidle kontakten mellem patient og det eksterne filmhold/fotografer, hvis patienten samtykker hertil. Denne form for samtykke dokumenteres i patientjournalen af en sundhedsfaglig.
 

Kontakt altid Kommunikation og Presse

Henvend dig altid til Kommunikation og Presse før aftaler om optagelser/fotografering indgås på kommunikation.rigshospitalet@regionh.dk eller til en af medarbejderne i Presseteamet

 

Fotografering på Rigshospitalets område

Det er ikke tilladt at fotografere ved Infektionsmedicinsk Akutmodtagelse eller  i eller ned i Traumegården på Rigshospitalet Blegdamsvej af hensyn til patienternes anonymitet. Observerer du fotografer ved Traumegården, kan vagten tilkaldes. 

 

Vil du vide mere

Har du spørgsmål vedr. reglerne for foto, film og tv-fotooptagelser eller arbejdes der på en større aftale om film- eller tv-optagelser på Rigshospitalet, så kontakt Kommunikation og Presse på kommunikation.rigshospitalet@regionh.dk eller via Presseteamet . 


Redaktør