Rammer og regler for tv-og fotooptagelser på Rigshospitalet

På grund af COVID-19 pandemien arbejder vi fortsat med særlige rammer for adgang og fotografering på Rigshospitalet. 

Kontakt Kommunikation og Presse på Rigshospitalet, hvis du er journalist eller fotograf og har spørgsmål til dette.

Billedoptagelser på Rigshospitalet

Rigshospitalet er ikke et frit tilgængeligt sted, og alle optagelser skal følge nedenstående retningslinjer.

Det er ikke tilladt at fotografere på Rigshospitalets område. 
Hele vores matrikel er omfattet af vores regler og begrænsninger og disse gælder derfor både indendørs og udendørs.

Dette er først og fremmest af hensyn til vores patienters anonymitet og for at sikre maksimal arbejdsro til vores personale.

Det gælder altid, at eksterne fotografer eller producenter skal indhente tilladelse til at optage fra den lokale klinikledelse og/eller afdelingen for Kommunikation og Presse.

Samtykkeerklæringer
Optagelser foretaget af eksterne fotografer og filmhold

Ved optagelser foretaget af eksterne filmhold/fotografer, som ikke produceres til Rigshospitalets egne kanaler, gælder følgende:  Den medvirkende patient eller medarbejder skal altid afgive skriftligt samtykke til den eksterne producent, som skal sikre sig, at personen medvirker frivilligt og har modtaget grundig information om formålet, frivillighed og distribution, dvs. hvad optagelserne skal bruges til, samt hvor og hvornår de påtænkes offentliggjort

Rigshospitalet skal sikre, at patienten er indforstået med at deltage, og Rigshospitalet kan være med til at formidle kontakten mellem patient og det eksterne filmhold/fotografer, hvis patienten samtykker hertil. Denne form for samtykke dokumenteres i patientjournalen af en sundhedsfaglig.


Kontakt altid Kommunikation og Presse

Henvend dig altid til Kommunikation og Presse før aftaler om optagelser/fotografering indgås.

Vi svarer også meget gerne på spørgsmål til vores regler for foto- og film- og tv-optagelser.

kommunikation.rigshospitalet@regionh.dk eller til en af medarbejderne i Presseteamet 
 

 Redaktør